Bà Rịa - Vũng Tàu:

Vì sao Chủ tịch TP Vũng Tàu bị phê bình, kiểm điểm?

Cập nhật: 21/05/2019 16:06

(Thanh tra)- Theo Kết luận thanh tra số 79 của Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và minh bạch tài sản thu nhập của Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu.

Vì sao Chủ tịch TP Vũng Tàu bị phê bình, kiểm điểm?
Trụ sở UBND TP Vũng Tàu

Trong hai năm (2015, 2016) UBND TP Vũng Tàu đã tiếp 2.870 người, trong đó lãnh đạo thành phố tiếp 520 người. Đã tiếp nhận và xử lý 1.730 đơn (401 đơn khiếu nại, 33 đơn tố cáo và 1.296 đơn kiến nghị phản ánh).

Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy, trong công tác này vẫn còn một số sai sót cụ thể như, tại trụ sở tiếp công dân của TP không có đại diện của Văn phòng Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy là chưa đúng với quy định tại Khoản 3 Điều 13 Luật Tiếp công dân, sổ biên bản tiếp công dân dùng chung cho cả Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND và Phó chủ tịch UBND TP.

Ban Tiếp công dân chưa lập kế hoạch tiếp công dân định kỳ cho Chủ tịch UBND TP để đảm bảo các buổi tiếp dân định kỳ của Chủ tịch TP Vũng Tàu đạt kết quả cao.

Việc xử lý đơn vẫn còn 30% trễ hạn theo quy định (47/150 đơn được kiểm tra trễ hạn).

Về việc chấp hành chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu đã có văn bản chỉ đạo phòng ban chuyên môn thuộc TP Vũng Tàu thực hiện việc xác minh 41/41 vụ khiếu nại, tố cáo có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tuy nhiên kết quả thanh tra cho thấy, tại thời điểm thanh tra, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu mới giải quyết 21/41 vụ. Trong số 21 vụ đã giải quyết xong, Chủ tịch TP Vũng Tàu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 14 vụ (còn 7 vụ đã giải quyết xong nhưng không báo cáo về Chủ tịch UBND tỉnh).

Còn 20 vụ chưa giải quyết xong, trong đó có 9 vụ đã quá thời hạn giải quyết và Chủ tịch UBND tỉnh nhiều lần có văn bản đôn đốc, nhưng Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu không có văn bản báo cáo lý do chậm giải quyết cũng như tiến độ giải quyết. Điều này, thể hiện việc Chủ tịch UBND TP thực hiện chưa nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Số vụ công dân khiếu nại đúng, chiếm tỉ lệ lớn 111/357 vụ (31%), thể hiện chất lượng tham mưu ban hành quyết định hành chính không tốt.

Qua thanh tra nhận thấy, Chủ tịch UBND TP chưa yêu cầu xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân tham mưu ban hành các quyết định hành chính không đúng. Vẫn còn một số vụ khiếu nại bác đơn khiếu nại của công dân nhưng không tổ chức đối thoại.

Một số hồ sơ giải quyết của Chủ tịch UBND TP không thống nhất về mặt nội dung giữa quyết định giải quyết khiếu nại và quyết định bồi thường bổ sung như vụ bà Đinh Thị Thợi và ông Phan Văn Sơn.

Vẫn còn một số vụ khiếu nại, tố cáo vi phạm thời hạn giải quyết. Đa số các quyết định giao nhiệm vụ xác minh của Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu chỉ ghi nội dung giao xác minh là việc khiếu nại đối với các quyết định hành chính nào đó không ghi rõ cụ thể nội dung khiếu nại cần xác minh.

Việc chấp hành pháp luật về minh bạch tài sản, kết quả thanh tra cho thấy việc minh bạch tài sản thu nhập tại các phòng ban còn nhiều thiếu sót sai phạm như:

Không lập danh sách và phê phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai;

Không lập kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập 4/6 đơn vị được kiểm tra;

Không lập biên bản ghi nhận việc niêm yết và kết thúc niêm yết 5/6 đơn vị được kiểm tra.

Không thực hiện công khai tại cuộc họp chi bộ 3/6 đơn vị được kiểm tra, có 10 trường hợp kê khai giá trị nhà mà không kê khai diện tích đất và giá trị đất kèm theo ở nhà bố mẹ nhưng không kê khai nhà đất.

Có 5 trường hợp kê khai gộp giá trị đất vào giá trị nhà cơ bản kê khai đều không có chữ ký của người nhận bản kê khai và người khai cũng như người nhận bản kê khai không ký vào các trang của bản kê khai về nội dung này.

Từ kết luận, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch TP Vũng Tàu chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Văn bản số 2069 ngày 17/4/2017 của Chủ tịch TP Vũng Tàu, đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, để chấn chỉnh khắc phục sửa chữa kịp thời sai phạm.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tham mưu các quyết định hành chính không đúng quy định được thể hiện qua việc số vụ công dân khiếu nại đúng chiếm tỉ lệ lớn 111/357 (chiếm 31%).

Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm khắc phê bình Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu về các thiếu sót sai phạm cụ thể: Cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý công tác tiếp dân xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của UBND tỉnh và yêu cầu của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 901 ngày 1/8/2016, dẫn đến phần mềm này chưa phát huy được tác dụng, yêu cầu Chủ tịch TP Vũng Tàu chỉ đạo thực hiện việc nhập dữ liệu vào phần mềm xong trong quý 2 năm 2017.

Về việc chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, yêu cầu Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu phải có báo cáo tiến độ giải quyết, nguyên nhân của việc chậm giải quyết đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo mà Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo định kỳ theo tháng, quý, 6 tháng, năm.

Yêu cầu Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 33 ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Để làm rõ việc thực hiện theo những kiến nghị của Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm nêu trên, phóng viên Báo Thanh tra đã đến trụ sở UBND TP Vũng Tàu liên hệ nhiều lần trong mấy tháng qua nhưng chưa nhận được hồi âm từ đơn vị này.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.

Nam Dũng

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica