TP Hà Nội: Cần tiếp tục chấn chỉnh việc tiếp dân của HĐND TP và Viện KSND TP

Cập nhật: 22/03/2019 20:27

(Thanh tra) - Theo quy định, người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo quy định của Ðảng và pháp luật của Nhà nước.

TP Hà Nội: Cần tiếp tục chấn chỉnh việc tiếp dân của HĐND TP và Viện KSND TP
Công dân bức xúc khi ông Nguyễn Thế Hùng - Đại biểu HĐND TP Hà Nội vắng mặt tại buổi tiếp công dân ngày 18/12/2018.

Đại biểu là lãnh đạo UBND TP Hà Nội tiếp tục cáo bận để nhờ người tiếp dân thay

Ngày 19/3/2019, các công dân quận Bắc Từ Liêm lại tiếp tục bày tỏ sự thất vọng khi đại biểu HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng hiện đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp tục vắng mặt tại buổi tiếp công dân theo lịch phân công với lí do bận công tác và nhờ đại biểu Trần Thế Cương - Trưởng Ban Kinh tế Xã hội HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm là đại biểu cùng Tổ HĐND trực thay.

Tại buổi tiếp, đại diện cử tri đã đề nghị ông Trần Thế Cương báo cáo với Thường trực HĐND TP Hà Nội ý kiến của cử tri về việc xem xét lại công tác tiếp công dân của đại biểu Nguyễn Thế Hùng nếu thực sự bận công tác chuyên môn thì đề nghị miễn nhiệm để ông Hùng tập trung vào công việc chuyên môn hoặc có ý kiến với UBND TP Hà Nội bố trí lịch công tác phù hợp để ông Hùng thực hiện trách nhiệm của đại biểu bởi khi được giới thiệu ra ứng cử thì cơ quan chuyên môn luôn có cam kết hỗ trợ đại biểu hoàn thành nhiệm vụ của đại biểu, tránh tình trạng bỏ tiếp công dân theo lịch kéo dài như vừa qua.

Trưởng phòng Tiếp công dân quyết không đưa biên bản vì… Luật Tiếp công dân không quy định

Cũng tại buổi tiếp công dân ngày 19/3/2019, cử tri đã phản ánh tới đại biểu HĐND TP Hà Nội về tình trạng bất hợp lý trong công tác tiếp công dân tại Viện KSND TP Hà Nội.

Theo công dân cho biết, suốt từ khi Luật Tiếp công dân 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014 và Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/2/2016 về việc “ban hành Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp” có hiệu lực từ ngày 17/2/2016 nhưng Viện KSND TP Hà Nội không hề có lịch và thực hiện lịch tiếp công dân hàng tháng của Viện trưởng (trong trường hợp Viện trưởng vắng thì ủy quyền cho một Viện phó tiếp thay).

Trước tình trạng vi phạm quy định của luật và của ngành về công tác tiếp công dân, cử tri đã phản ánh lên Viện KSND Tối cao và phản ánh tới báo chí về việc vi phạm này.

Trước chỉ đạo của Viện KSND Tối cao và phản ánh của báo chí, Viện KSND TP Hà Nội đã tiếp thu và ban hành lịch tiếp công dân hàng tháng của lãnh đạo Viện, đăng tải ngày 27/12/2018 và bắt đầu thực hiện lịch tiếp công dân hàng tháng của lãnh đạo Viện KSND TP Hà Nội bắt đầu từ tháng 12/2018.

Viện KSND Hà Nội thông báo lịch tiếp dân định kỳ của lãnh đạo Viện trên Cổng Thông tin điện tử

Ông Đào Văn Cường - Phó Viện trưởng tiếp công dân định kỳ tháng 2/2019

Tại buổi tiếp định kỳ của lãnh đạo Viện KSND TP Hà Nội tháng 1/2019, ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Viện trưởng, khi tiếp công dân đã lập biên bản, đóng dấu và trao cho công dân 01 bản photo để công dân có căn cứ theo dõi các nội dung đã được lãnh đạo Viện tiếp và có bằng chứng để làm việc tiếp với Viện KSND TP Hà Nội hoặc các cơ quan cấp trên hoặc các cơ quan khác (nếu có) được thuận lợi.

Tuy nhiên, đến buổi tiếp công dân định kỳ của tháng 2/2019, ông Đào Văn Cường - Phó Viện trưởng, tiếp công dân thay cho Viện trưởng. Trong buổi tiếp công dân lần này có ông Hà - Trưởng phòng 12 (phòng phụ trách nội dung đơn thư) tiếp cùng.

Do bận công việc vào cuối giờ tiếp buổi sáng, ông Viện phó đã kí biên bản và dời đi trước khi buổi tiếp công dân kết thúc.

Sau buổi tiếp, ông Hà - Trưởng phòng 12 kiên quyết không đưa cho công dân 01 bản photo biên bản làm việc với lí do Luật Tiếp công dân không quy định phải đưa cho công dân.

Trước sự quyết liệt yêu cầu của công dân, ông Hà đã gọi điện và theo thông báo lại của ông Hà thì Viện phó Đào Văn Cường đồng ý không cung cấp biên bản gì cho công dân cả.

Đây thực sự là một sự bất nhất khó hiểu của Viện KSND TP Hà Nội trong công tác tiếp công dân. Do đó, cần phải sớm chấm dứt tình trạng này.

Tiếp công dân là công tác mà Đảng ta đang rất quan tâm

Cả Đảng và Nhà nước ta rất đang coi trọng việc tiếp công dân khi mới đây Ban Bí thư đã có Quy định số 11-QÐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Theo quy định, người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo quy định của Ðảng và pháp luật của Nhà nước.

Việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, Quy định nêu rõ: Trực tiếp thực hiện việc tiếp dân, kịp thời đối thoại khi cần thiết và xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tối cáo của dân theo thẩm quyền; kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tiếp dân và xử lý, giải quyết phản ánh của dân; ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế tiếp dân; phối hợp với các cơ quan, tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn cho việc tiếp dân. |

Ðịnh kỳ quý một, sáu tháng, chín tháng, năm hoặc đột xuất trực tiếp làm việc với bí thư cấp ủy cấp dưới trực tiếp và thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng cấp có liên quan về tình hình và kết quả công tác tiếp dân.

Ðịnh kỳ hằng tháng, quý một, sáu tháng, chín tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo tình hình kết quả tiếp dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân lên cấp ủy và các cơ quan cấp trên.

Về thời gian tiếp dân, mỗi tháng người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện tiếp dân ít nhất một ngày; người đứng đầu cấp xã tiếp dân ít nhất hai ngày và tiếp đột xuất trong các trường hợp vụ việc phức tạp, nổi cộm, kéo dài hoặc có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Quy định cũng nêu rõ trình tự tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy; thời hạn xử lý, giải quyết cũng như xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong những trường hợp thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định của Ðảng, Nhà nước về việc tiếp dân./.

Bá Vượng

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica