Sai phạm trong quản lý, sử dụng đất rừng ở Phú Yên:

Tiếp tục kiểm điểm, xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân liên quan

Cập nhật: 03/07/2018 15:04

(Thanh tra)- Liên quan đến các sai phạm tại dự án (DA) khai thác khoáng sản đất san lấp vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công Hầm đường bộ Đèo Cả, DA Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam và DA Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao; nhiều cán bộ có liên quan của tỉnh Phú Yên bị kỷ luật, kiểm điểm.

Tiếp tục kiểm điểm, xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân liên quan

Tại Thông báo số 443/TB-VPCP ngày 20/9/2017, của Văn phòng Chính Phủ đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, có hình thức xử lý thích hợp đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm trong việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng tại một số DA có chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng tại tỉnh Phú Yên.

Trước đó, qua kiểm tra 20 DA liên quan đến rừng trên địa bàn Phú Yên, Thanh tra Chính phủ (TTCP) phát hiện hầu hết các DA đều mắcvi phạm. Trong đó, có đến 19 DA với tổng diện tích hơn 1.107 ha đất được lựa chọn để chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư, cấpGiấy phép đầu tư; đang thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp (có 378 ha đất rừng phòng hộ, 181 ha đất rừng đặc dụng, còn lại là đất rừng sản xuất).

Đến thời điểm thanh tra, trong tổng số 19 DA có sử dụng đất rừng thì có đến 17 DA chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng,với tổng diện tích gần 413 ha.

Riêng Khu du lịch liên hợp cao cấp New City cho triển khai thi công khi Thủ tướng Chính phủ chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, lại cho chặt phá 40 ha rừng phòng hộ…

Sau khi UBND tỉnh Phú Yên tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân đã có 19 tập thể kiểm điểm rút kinh nghiệm với 57 cá nhân liên quan, trong đó 7 cá nhân phải nhận hình thức kỷ luật khiển trách; còn lại là kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

UBND tỉnh Phú Yên cũng đã tổ chức kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND tỉnh các nhiệm kỳ có liên quan đến các sai phạm trong từng DA trên. Hầu hết các thành viên dự họp kiểm điểm đều đồng tình với các thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm theo báo cáo kết quả kiểm tra của TTCP.

Tuy nhiên, với kết quả này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu kiểm điểm bổ sung trách nhiệm tập thể lãnh đạo tỉnh Phú Yên qua các thời kỳ đối với các vi phạm liên quan đến một số DA có chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng trên địa bàn tỉnh.

Vào giữa tháng 5/2018, UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể lãnh đạo UBND tỉnh qua các thời kỳ có khuyết điểm, vi phạm trong vụ phá rừng để triển khai các DA Hầm đường bộ Đèo, DA Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam và DA Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao.  

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị của TTCP, khẩn trương khắc phục các vi phạm trong quá trình thực hiện DA, bảo vệ môi trường, rừng đặc dụng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh; kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định pháp luật; chấn chỉnh, khắc phục xử lý những tồn tại, sai phạm để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai; nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý các đơn vị chức năng trong tỉnh.

Phó Thủ tướng giao TTCP phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng cùng các cơ quan chức năng thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác minh việc chuyển mục đích sử dụng 16 ha rừng đặc dụng Đèo Cả để thực hiện DA Khai thác khoáng sản, đất san lấp vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công Hầm đường bộ Đèo Cả; báo cáo Thủ tướng chính phủ có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

DA Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam tại TP Tuy Hòa, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu TTCP tiếp tục kiểm tra, kết luận nêu rõ đúng, sai về việc gần 40 ha rừng phòng hộ bị triệt phá để triển khai thi công DA. Đối với DA này, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 4047 ngày 4/5/2018, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh báo cáo về DA, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với DA Chăn nuôi thịt bò chất lượng cao của Cty Cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên chuyển mục đích hàng trăm ha rừng tại 2 tiểu khu 310 và 311 thuộc huyện Sông Hinh để thi công nhưng không có trong quy hoạch sử dụng đất. UBND tỉnh Phú Yên thống nhất cho phép Cty Cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên hoàn tất phương án trồng rừng thay thế với diện tích 270 ha đã được khảo sát, phần diện tích còn lại 113,7 ha Cty có trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Phát triển rừng của tỉnh để thực hiện trồng rừng thay thế (ưu tiên trồng rừng với chức năng phòng hộ).

Ngọc Phó - Lê Bình

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica