Thừa Thiên Huế: Xác minh, làm rõ 113 khu nhà đất tại thành phố Huế

Cập nhật: 17/05/2019 17:58

(Thanh tra)- Tại Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng các khu nhà đất trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 1/7/1991, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn thanh tra liên ngành xác minh làm rõ 113 khu nhà đất trên địa bàn thành phố Huế, kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Kết luận thanh tra nêu rõ, Sở Xây dựng mà trực tiếp là Phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản chưa thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng quản lý Nhà nước về nhà ở, đặc biệt là việc quản lý các khu nhà đất thuộc diện cải tạo XHCN đối với nhà đất ở đô thị các tỉnh miền Nam theo Quyết định số 111/CP ngày 14/4/1977 của Hội đồng Chính phủ.

Việc quản lý nhân sự và lưu trữ hồ sơ tài liệu các khu nhà đất thuộc diện Nhà nước quản lý của Sở Xây dựng (qua các giai đoạn) có theo dõi, lưu trữ hồ sơ nhưng từ ngày 1/1/1994, thời điểm thành lập Công ty Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế không có Biên bản bàn giao công tác quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước từ Phòng Quản lý nhà thuộc Sở Xây dựng sang Công ty Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế để quản lý cho thuê.

Nhận thấy, việc quản lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trước đây còn lỏng lẻo, chưa phù hợp với quy định hiện hành nên ngày 15/6/2018 Sở Xây dựng có Văn bản số 1188/SXXD-QLN&TTBĐS đề xuất UBND tỉnh giao Sở Xây dựng lựa chọn đơn vị vận hành nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và thống nhất quản lý toàn bộ hồ sơ và nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước vào một đầu mối là Sở Xây dựng và được UBND tỉnh đồng ý, tuy nhiên tiến độ triển khai vẫn còn chậm.

Đáng chú ý, sau khi rà soát các khu nhà đất trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 1/7/1991 phát hiện, có 113 khu nhà đất (có 37 khu phía Nam và 76 khu phía Bắc sông Hương) có nguồn gốc thuộc diện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước 1/7/1991 nhưng hiện nay các cơ quan, đơn vị không theo dõi quản lý, bố trí sử dụng.

Qua thanh tra còn phát hiện, Công ty Cổ phần Vinaconex Đà Nẵng đã bàn giao khu nhà đất tại 42 Phạm Thị Liên, phường Kim Long cho các cơ quan của tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý, nhưng hiện nay khu nhà đất đang có 4 hộ đang ở và không có cơ quan nào quản lý.

Qua kiểm tra thực tế khu nhà đất số 18 Bảo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế, UBND tỉnh chỉ ra, hiện nay trên diện tích đất 261,2m2 do các ông Bạch Văn Tề và ông Nguyễn Ngọc Hùng trả lại cho Nhà nước, gia đình ông Mai Thanh Bình đã xây dựng nhà trái phép trên đất của Nhà nước (UBND phường Phường Đúc đã nhiều lần lập biên bản) chỉ còn lại ngôi nhà cũ của ông Nguyễn Ngọc Hùng với diện tích 28,2 m2.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Công an tỉnh và UBND thành phố Huế để tiếp tục xác minh làm rõ 113 khu nhà đất trên địa bàn thành phố Huế để kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với Sở Xây dựng khẩn trương triển khai thực hiện nội dung Công văn số 5648/UBND-CS ngày 3/8/2018 của UBND tỉnh “V/v quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh” để đưa công tác quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, chấn chỉnh công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà đất có liên quan đến công tác quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh.

Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica