Thái Bình: Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải nghiêm túc rút kinh nghiệm

Cập nhật: 05/07/2019 12:06

(Thanh tra)- Sau thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải và các đơn vị trực thuộc, Thanh tra tỉnh Thái Bình đã kiến nghị thu hồi về ngân sách hơn 7,8 tỷ đồng, đồng thời, yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, đến nay nhiều nội dung vẫn đang bị huyện Tiền Hải “bỏ ngỏ”!?

Thái Bình: Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải nghiêm túc rút kinh nghiệm
Công trình hạ tầng khu dân cư Trái Diêm II (giai đoạn 1A, 1B) bị thu hồi sai phạm gần 834 triệu đồng. Ảnh: Internet

Nợ ngân sách hơn 6,6 tỷ đồng

Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải và các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Thái Bình chỉ rõ, việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác này chưa được UBND huyện Tiền Hải thường xuyên quan tâm, do đó, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ còn bộc lộ hạn chế, chất lượng chưa cao.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền còn chậm; trình tự, thủ tục giải quyết chưa đảm bảo theo quy định, đặc biệt là đối với cấp xã. Một số xã bố trí địa điểm tiếp công dân chung với bộ phận một cửa và thực hiện chưa đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 03 của Thanh tra Chính phủ.

Năm 2017, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải đã phê duyệt 16 cuộc thanh tra. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chưa có công văn thông báo kết thúc cuộc thanh tra tại đơn vị; không đôn đốc đối tượng thanh tra báo cáo; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chưa được tiến hành thường xuyên; chưa thực hiện giám sát hoạt động của đoàn thanh tra…

Không chỉ thế, kiểm tra việc thu nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa từ tháng 10/2014 - 6/2018 tại 30/35 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiền Hải, thanh tra tỉnh Thái Bình phát hiện, 27 xã có diện tích đất lúa chuyển mục đích sang đất quy hoạch khu dân cư với tổng diện tích 372.972,7m2; tổng số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp ngân sách là gần 7,8 tỷ đồng.

Điều đáng nói, đến tháng 6/2018, mới chỉ có 3 xã thực hiện nộp 100% với số tiền gần 255 triệu đồng; 4 xã đã nộp 53,5% với số tiền gần 900 triệu đồng. Tổng số tiền các đơn vị còn nợ lên tới hơn 6,6 tỷ đồng.

100% dự án, công trình có sai sót

Thanh tra việc thực hiện 5 dự án, công trình, thời điểm từ 2012 - 2018 do UBND huyện Tiền Hải làm chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh Thái Bình khẳng định, 100% dự án, công trình đều có thiếu sót, tồn tại. Trong công tác nghiệm thu, quyết toán, một số công việc tính toán chưa chính xác dẫn đến việc thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành tăng.

Ngoài ra, còn có công trình trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu có nhiều điểm chưa thống nhất; chủ đầu tư không có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tham dự thầu; tiến độ thi công chậm; nhật ký thi công không thể hiện đầy đủ các thông tin cần thiết; bản vẽ hoàn công không ghi ngày, tháng…

Trước những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Thái Bình đã kiến nghị thu hồi về ngân sách tiền bảo vệ, phát triển trồng lúa còn nợ trên địa bàn huyện Tiền Hải hơn 6,6 tỷ đồng; thu hồi sai phạm của các đơn vị thi công xây dựng công trình và tiền thuế giá trị gia tăng hơn 1,2 tỷ đồng; giảm trừ khi thanh quyết toán công trình gần 296 triệu đồng.

Đồng thời khẳng định, để xảy ra những tồn tại, hạn chế trên, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải với vai trò là người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành và quản lý, thực hiện; trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu, giúp việc.

Qua đó, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải nghiêm túc rút kinh nghiệm; kịp thời có các giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải chỉ đạo kiểm điểm, xem xét và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra những tồn tại, khuyết điểm; chấn chỉnh việc đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và xem xét giải quyết dứt điểm đơn thư của công dân thuộc thẩm quyền…

UBND huyện Tiền Hải sẽ thực hiện việc kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm và thu hồi số tiền nợ, sai phạm như thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Trọng Tài

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica