Tăng cường hoạt động tự thanh tra, kiểm tra nội bộ

Cập nhật: 21/04/2017 10:24

(Thanh tra)- Đó là yêu cầu của Thanh tra Bộ Y tế đối với Công ty Cổ phần (CTCP) Dược phẩm Trung ương Vidipha tại Kết luận số 204 thanh tra thực hiện quy định của pháp luật về sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuốc của Cty.

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha, Chi nhánh CTCP Dược phẩm Vidipha tại Hà Nội và kiểm tra xác minh tại 1 cơ sở có hoạt động mua bán thuốc với CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha (Cty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn). Kết quả thanh tra cho thấy, cả 3 Cty có đủ hồ sơ pháp lý trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh thuốc và nguyên liệu làm thuốc theo quy định.

Chi nhánh Cty Vidipha tại Hà Nội đã ban hành hệ thống các quy trình thao tác chuẩn cho các mặt hàng trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh và cơ bản duy trì tuân theo các quy trình thao tác chuẩn đã ban hành...

Tại Cty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn, việc mua bán thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần có hóa đơn, chứng từ, hợp đồng mua bán và lưu đầy đủ thông tin khách hàng, dự trù mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần đã được cơ quan quản lý duyệt, chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất được thực hiện theo quy định.

Kết luận cũng chỉ rõ những tồn tại trong quá trình thanh tra tại các đơn vị này. Tại CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha, đoàn thanh tra phát hiện nhãn thuốc Vitamin A (số đăng ký VD-16826-12), số lô 0101116, sản xuất ngày 25/1/2016, hạn dùng 250119 có bổ sung thông tin trên mẫu nhãn thuốc so với nhãn thuốc đã được Cục Quản lý dược thẩm định, cấp phép lưu hành.

Bên cạnh đó, việc tính hư hao nguyên liệu gây nghiện, hướng tâm thần chưa tính bao gồm phần thể tích hoặc khối lượng đã bổ sung cho mỗi đơn vị sản phẩm dạng thuốc tiêm hoặc viên nén. Cty Vidipha chưa hoàn thiện đầy đủ văn bản thông báo cho Sở Y tế, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc ủy quyền cho một đơn vị bán buôn trên địa bàn chịu trách nhiệm phân phối thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện.

Tại Chi nhánh CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha tại Hà Nội, đoàn thanh tra phát hiện chưa khám sức khỏe định định kỳ cho nhân viên hàng năm. Ngoài ra, Cty chưa thực hiện đầy đủ việc thông báo cho Sở Y tế, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về doanh nghiệp buôn bán trên địa bàn mà Chi nhánh chỉ định bán những thuốc thành phẩm dạng phối hợp chứa hoạt chất gây nghiện theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BYT hướng dẫn về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc.

Tại Cty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn chưa ghi đầy đủ việc xuất trả trên sổ sách theo dõi xuất - nhập khẩu - tồn thuốc gây nghiện cho nhà cung cấp là Cty Vidipha.

Căn cứ vào mức độ vi phạm, Thanh tra Bộ Y tế đã ra quyết định xử phạt CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha 12,5 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu Cty Vidipha, Chi nhánh CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha tại Hà Nội và Cty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn rà soát, chấn chỉnh những tồn tại đã được phát hiện trong quá trình thanh tra.

Thanh tra Bộ Y tế kiến nghị Cty Vidipha tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho nhân viên về các quy định của pháp luật trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thuốc. Cty Vidipha cần chú trọng vào công tác sản xuất thuốc và quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất. Tăng cường hoạt động tự thanh tra, kiểm tra nội bộ.

Bên cạnh đó, rà soát, chấn chỉnh các tồn tại và đề ra các giải pháp thực hiện đúng các quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, đặc biệt là các quy định về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc, các quy định về sản xuất thuốc theo đúng quy định của pháp luật.

Phương Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica