Sóc Trăng: Hoàn trả hàng trăm triệu đồng trích sai cho các hộ dân

Cập nhật: 19/05/2017 11:48

(Thanh tra)- Thanh tra tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật tại Chi cục Phát triển nông thôn (PTNT) trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Sóc Trăng: Hoàn trả hàng trăm triệu đồng trích sai cho các hộ dân
Toàn cảnh buổi công bố kết luận thanh tra tại Chi cục PTNT tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: CN

Theo kết luận thanh tra, lãnh đạo Chi cục PTNT chưa thực hiện hết vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý sử dụng, thu, chi tài chính. Kế toán đơn vị vận dụng chưa đúng các văn bản hiện hành, dẫn đến tham mưu cho lãnh đạo duyệt chi sai.

Dự án di dời dân phòng, chống thiên tai do Chi cục PTNT đại diện chủ đầu tư chưa thực hiện đúng quy định; việc di dời dân vào các cụm dân cư trong dự án di dời dân phòng tránh thiên tai chưa hiệu quả.

Chủ đầu tư thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình điều hành, quản lý dự án; các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công thực hiện chưa tốt vai trò, trách nhiệm như lập dự toán thừa khối lượng, thi công thiếu khối lượng so với thiết kế được duyệt; nghiệm thu không đúng thi công thực tế…

Về thu chi tài chính, sai phạm hơn 249 triệu đồng, gồm thanh toán nhiên liệu cho công chức không đúng quy định, thanh toán chênh lệch số ngày tổ chức các lớp tập huấn; thanh toán tiền mua máy móc, dụng cụ phát triển hỗ trợ ngành nghề; tiền thuê hội trường, tiền mua nước uống cho học viên chưa đúng trình tự thủ tục quy định.

Về thực hiện dự án di dời dân phòng, chống thiên tai tại các xã An Thanh 3 (huyện Cù Lao Dung), Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm hơn 413 triệu đồng. Trong đó, việc vận động 101 hộ, mỗi hộ trích lại 4,091 triệu đồng với tổng số tiền trên 413 triệu đồng để bù vào việc mua đất xây dựng cụm dân cư là chưa đúng theo Quyết định 78/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Chi cục PTNT thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo giá thị trường tăng hơn 413 triệu đồng, tăng so với quyết định phê duyệt dự toán kinh phí là chưa đúng theo quy định. Về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cũng không đảm bảo theo quy định…

Về xây dựng cơ bản, sai phạm hơn 354 triệu đồng. Các nhà thầu tư vấn thiết kế lập dự toán thừa khối lượng so với bản vẽ thiết kế, các đơn vị thẩm tra dự toán không phát hiện cắt giảm những khối lượng do nhà thầu tư vấn thiết kế tính thừa, báo cáo kết quả thẩm tra không chính xác, dẫn đến cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư phê duyệt dự toán thừa khối lượng so với bản vẽ thiết kế 4/11 công trình.

Về chi phí xây lắp, các nhà thầu tư vấn thiết kế lập dự toán sai số lượng, khối lượng công việc 1 công trình. Các nhà thầu thi công thiếu khối lượng so với thiết kế được duyệt; nghiệm thu, thanh toán thừa khối lượng thi công thực tế, chịu trách nhiệm giảm trừ chi phí xây lắp 8/11 công trình với số tiền hơn 311 triệu đồng.

Về giám sát, quản lý dự án, các nhà thầu tư vấn giám sát thi công đã không phát hiện, không cắt giảm phần khối lượng do dự toán được duyệt thừa; để nhà thầu thi công thi công thiếu khối lượng; nghiệm thu cao hơn khối lượng thi công thực tế 8/11 công trình.

Chi cục PTNT tổ chức lập, thẩm tra dự toán công trình đã không phát hiện cắt giảm những khối lượng do đơn vị thiết kế lập dự toán thừa khối lượng so với bản vẽ thiết kế. Điều này đã dẫn đến việc phê duyệt dự toán công trình, ký hợp đồng thi công xây lắp thừa khối lượng; nghiệm thu, thanh toán khối lượng thi công xây lắp cao hơn thực tế thi công 9/11 công trình.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Sở NN&PTNT rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành tại Chi cục PTNT khi để xảy ra các sai phạm đã nêu trong kết luận thanh tra.

UBND huyện Cù Lao Dung trong quá trình phối hợp thực hiện Dự án di dời dân phòng, chống thiên tai đã thiếu kiên quyết, thống nhất với phương án do Chi cục PTNT đề xuất. Thanh tra tỉnh đề nghị UBND huyện tự rút kinh nghiệm; đồng thời xem xét trách nhiệm các cơ quan tham mưu trong quá trình thực hiện dự án.

Trong thời gian tới, Chi cục PTNT phải tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật đối với quản lý, điều hành xây dựng công trình; quản lý thu, chi tài chính, nguồn thu bán hồ sơ mời thầu; quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ cho hộ dân vùng đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, tuân thủ trình tự thủ tục xây dựng cơ bản, đấu thầu, thực hiện tốt vai trò đại diện của chủ đầu tư điều hành, quản lý dự án, thường xuyên kiểm tra các khối lượng trước khi nghiệm thu, thanh, quyết toán; thực hiện quyết toán công trình đúng quy định của pháp luật.

Đối với việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp di dân và chi phí thu hồi đất thuộc Dự án di dời dân phòng, chống thiên tai, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chi cục PTNT hoàn trả số tiền đã trích lại cho các hộ dân.

Phối hợp với UBND huyện Cù Lao Dung vận động các hộ dân còn chưa di dời vào các cụm dân cư nhanh chóng di dời theo đúng mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Giám đốc Sở NN&PTNT tổ chức, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân sai phạm; Chi cục Trưởng Chi cục PTNT xem xét kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân đã tham mưu chưa đúng, dẫn đến các sai phạm theo kết luận thanh tra.

Cảnh Nhật

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica