Sở NN&PTNT Thái Nguyên: Chưa thực hiện các kiến nghị, xử lý qua thanh tra, kiểm toán

Cập nhật: 21/05/2019 14:24

(Thanh tra)- Thanh tra tỉnh vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT).

Kết luận chỉ ra, việc thực hiện pháp luật thanh tra vẫn còn có cuộc thanh tra kéo dài thời gian hơn so với quy định.

Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, giải quyết đơn KN, TC vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện đúng quy định. Trong thời kỳ thanh tra, Chi cục Kiểm lâm vẫn sử dụng Quy chế Tiếp công dân được ban hành từ năm 2013, chưa ban hành Quy chế tiếp công dân, Nội quy tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.

Tại các đơn vị trực thuộc, việc thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập còn một số tồn tại như: Việc lập và phê duyệt danh sách đối tượng kê khai có trường hợp không thuộc đối tượng phải kê khai như cán bộ làm công tác thủ quỹ, kế toán hợp đồng; quyết định phê duyệt danh sách đối tượng kê khai tài sản, thu nhập chưa xác định rõ đối tượng thuộc cấp ủy quản lý, đối tượng thuộc cấp trên quản lý, đối tượng thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý; nội dung một số bản kê khai chưa đầy đủ các thông tin theo mẫu biểu, không ghi đầy đủ thu nhập của cả vợ hoặc chồng người kê khai; thủ tục niêm yết và kết thúc công khai bản kê khai chưa đầy đủ; chưa xây dựng kế hoạch công khai bản kê khai.

Điều đáng nói, đơn vị chưa thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Đó là, chưa thực hiện Kết luận số 89/KL-TTr ngày 26/3/2018 của Thanh tra Bộ Xây dựng: Chi cục Thủy lợi có trách nhiệm đôn đốc các nhà thầu thi công các công trình nộp đủ số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra là 720,5 triệu đồng; Kết luận số 8952/BKHĐT-TTr ngày 1/11/2017 của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nội dung kiến nghị chưa thực hiện là việc xử lý trên 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, chưa thực hiện kiến nghị của kiểm toán khu vực X về xử lý trách nhiệm trong công tác quản lý. Cụ thể, nội dung kiểm điểm và chỉ đạo Sở NN&PTNT về công tác nợ giá trị khối lượng xây dựng cơ bản các công trình đầu tư thuộc vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2015, tuy nhiên, UBND tỉnh chưa tổ chức kiểm điểm nội dung này.

Đối với các đơn vị trực thuộc có liên quan, Sở NN&PTNT đã có các Văn bản số 159/SNN-KHTC ngày 25/1/2017; số 176/SNN-TTR ngày 6/12/2017; số 313/SNN-TTR ngày 28/2/2017; số 1783/SNN-TTR ngày 18/7/2017; số 2739/SNN-TTR ngày 9/11/2017, đôn đốc về việc thực hiện các nội dung theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực X, tuy nhiên việc kiểm điểm của các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc.

Thực hiện về kiến nghị thu hồi, giảm trừ về kinh tế, Chi cục Thuỷ lợi đã có văn bản đôn đốc nhiều lần, nhưng đến nay các nhà thầu vẫn chưa nộp đủ số tiền 404,2 triệu đồng.

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo các phòng và các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN; thường xuyên quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết KN,TC đúng quy định.

Tổ chức thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm theo đúng quy định của Luật PCTN; họp rút kinh nghiệm, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân là người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc có những hạn chế, tồn tại.

Bảo Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica