Công trình SVĐ huyện Tân Lạc, Hòa Bình:

Sắp hoàn thành mới xin điều chỉnh đầu tư

Cập nhật: 28/04/2018 11:30

(Thanh tra)- Thực hiện vượt mức đầu tư được duyệt, chồng lấn quy hoạch, chậm tiến độ, nghiệm thu thanh toán vượt chế độ, thi công thiếu khối lượng, tính sai giá trị xây lắp… là một số sai phạm, tồn tại tại dự án (D.A) công trình sân vận động (SVĐ) trung tâm huyện Tân Lạc được Thanh tra tỉnh Hòa Bình chỉ ra.

Sắp hoàn thành mới xin điều chỉnh đầu tư
Ông Đinh Thế Khải cho biết đang chờ UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình. Ảnh: TK

Công trình SVĐ trung tâm huyện Tân Lạc có tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND huyện Tân Lạc là hơn 19,6 tỷ đồng. Chủ đầu tư là UBND huyện Tân Lạc đã giao cho Ban Quản lý D.A xây dựng cơ bản huyện (BQL) giúp quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã chỉ ra nhiều thiếu sót, tồn tại: 

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: D.A vượt mức đầu tư được duyệt hơn 1,9 tỷ đồng do phát sinh chi phí bồi thường, hỗ trợ. Chủ đầu tư và BQL D.A chưa thực hiện trình tự, thủ tục để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình. Khảo sát, lập D.A đầu tư chưa chính xác nên mặt bằng SVĐ chồng lấn vào đường quy hoạch số 3 (Quy hoạch chi tiết thị trấn Mường Khến đã được phê duyệt).

Giai đoạn thực hiện đầu tư: Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện chậm, không bàn giao được mặt bằng thi công cho nhà thầu theo tiến độ, do kinh phí bồi thường, hỗ trợ không bố trí được kịp thời để thanh toán cho các hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời, dẫn đến chậm bàn giao mặt bằng, từ đó không hoàn thành đúng tiến độ, phải gia hạn thời gian thi công. Nghiệm thu, thanh toán vượt chế độ chi phí công tác giải phóng mặt bằng; trách nhiệm chính thuộc về Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện và kế toán BQL D.A.

Qua thanh tra, phát hiện sai phạm thi công thiếu khối lượng, trách nhiệm chính thuộc về đơn vị tư vấn, giám sát và cán bộ kỹ thuật của BQL D.A.

Công tác lập dự toán còn thiếu sót, tính sai vượt giá trị chi phí xây lắp, chi phí quản lý D.A. Công tác khảo sát, thiết kế còn nhiều thiếu sót, chưa phù hợp thực tế, quá trình thực hiện phải điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục; trách nhiệm chính thuộc về đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập D.A và đơn vị thẩm tra thiết kế, dự toán.

Thanh tra tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư, BQL D.A thu hồi, giảm trừ giá trị công trình, chi phí quản lý D.A; yêu cầu nhà thầu xây lắp thi công đúng thiết kế.

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư là UBND huyện Tân Lạc chỉ đạo BQL D.A kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Thế Khải, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Lạc, kiêm Giám đốc BQL D.A cho biết, BQL D.A đã nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Thanh tra tỉnh được nêu trong kết luận thanh tra.

Ngày 28/12/2017, UBND huyện Tân Lạc đã có công văn gửi UBND tỉnh Hòa Bình xin chủ trương phê duyệt, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng D.A công trình SVĐ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 12/01/2018, Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình đã có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND huyện Tân Lạc để thống nhất ý kiến đề xuất, trình Chủ tịch UBND tỉnh, nhưng đến nay việc xin điều chỉnh tổng mức đầu tư của UBND huyện Tân Lạc vẫn chưa được duyệt.

Trần Kiên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica