Quảng Yên, Quảng Ninh: Nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng vốn xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 03/03/2017 11:30

(Thanh tra)- Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại Phòng Kinh tế và UBND các xã: Hiệp Hòa, Hoàng Tân, Sông Khoai, Cẩm La, Tiền Phong giai đoạn từ năm 2014-2015, Thanh tra thị xã Quảng Yên đã chỉ ra nhiều sai phạm.

Quảng Yên, Quảng Ninh: Nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng vốn xây dựng nông thôn mới
Công trình Đường nội đồng giáp kênh N25 xã Cẩm La. Ảnh: Trọng Tài

Đoàn đã tiến hành thanh tra tại 28 công trình và 4 nhóm hạng mục dự ántrong đó, Phòng Kinh tế thị xã 4 nhóm hạng mục dự án và 3 công trình; UBND xã Hiệp Hòa 2 công trình; UBND xã Hoàng Tân 8 công trình; UBND xã Sông Khoai 6 công trình; UBND xã Cẩm La 2 công trình và UBND xã Tiền Phong 7 công trình.

Đoàn thanh tra khẳng định, một số công trình do Phòng Kinh tế thị xã quản lý vốn đầu tư, khi tiến hành thẩm định đã không ghi thời gian; không ký xác nhận của người có thẩm quyền hoặc không đóng dấu của cơ quan thẩm định.

UBND một số xã đã chi trả tiền hỗ trợ lãi suất tín dụng cho các chủ dự án một lần và chi trả không hết số tiền đã được phê duyệt nhưng chưa kịp thời hoàn trả mà còn để lại ngân sách các xã là chưa đúng quy định.

Bên cạnh đó, một số xã không ban hành quyết định thành lập tổ thẩm định hoặc có quyết định nhưng thành phần tham gia việc thẩm định dự toán không đúng quy định; một số công trình khi lập dự toán không thống kê các hộ dân hiến đất, diện tích hiến đất và các loại đất để quy đổi thành tiền; không có biên bản thỏa thuận hiến đất trong hồ sơ dự toán, không tính lại diện tích thực tế dẫn đến việc quyết toán chưa chặt chẽ và thiếu chính xác.

Đoàn cũng chỉ rõ, trong giai đoạn thực hiện và kết thúc đầu tư, các đơn vị còn để xảy ra nhiều tồn tại, thiếu sót như: một số xã đã chỉ định thầu cho các cá nhân không phải là người địa phương, không có hồ sơ năng lực; việc giám sát của Phòng Kinh tế thị xã và UBND các xã chưa thường xuyên, còn để xảy ra sai sót về khối lượng nghiệm thu.

Bản vẽ hoàn công sử dụng mẫu dấu chưa đúng hướng dẫn và không ghi thời gian; một số công trình do UBND các xã làm chủ đầu tư khi bàn giao cho thôn quản lý không bàn giao hồ sơ tài liệu công trình để theo dõi bảo hành, bảo trì; công tác lập hồ sơ trình thẩm định phê duyệt quyết toán còn chậm; quyết định phê duyệt quyết toán của một số xã viện dẫn luật và văn bản hướng dẫn đã hết hiệu lực.

Trước những sai phạm trên, đoàn thanh tra đã kiến nghị xử lý hơn 173 triệu đồng, trong đó, loại khỏi giá trị quyết toán các công trình hơn 132 triệu đồng, thu hồi số tiền sai phạm tại các công trình, dự án hơn 41 triệu đồng.

Để xảy ra các sai phạm trên trách nhiệm chính thuộc về cán bộ giám sát của Phòng Kinh tế; cán bộ theo dõi nguồn vốn hỗ trợ lãi suất của Phòng Tài chính Kế hoạch; chủ tịch UBND, cán bộ kế toán ngân sách, tổ thẩm định và Ban Xây dựng Nông thôn mới của UBND các xã; giám đốc các nhà thầu xây lắp và tổ trưởng của các tổ hợp đồng thi công xây lắp công trình. 

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu UBND các xã và Phòng Kinh tế tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm. Đồng thời, các xã cần thường xuyên kiểm tra, giám sát thi công để kịp thời ngăn ngừa các vấn đề sai sót; Phòng Kinh tế tăng cường hơn nữa trong công tác tham mưu giúp UBND thị xã quản lý chặt chẽ nguồn vốn hỗ trợ...

Phòng Quản lý đô thị rút kinh nghiệm trong công tác thẩm định dự toán, thiết kế khi thẩm định phải thực hiện đầy đủ việc ghi thời gian thẩm định; ký xác nhận từng bản vẽ trước khi đưa ra thi công theo quy định. 

Phòng Tài chính Kế hoạch rút kinh nghiệm trong công tác hướng dẫn, giám sát chi trả hỗ trợ lãi suất của UBND các xã; tăng cường đôn đốc công tác lập hồ sơ thẩm định giá trị quyết toán các công trình trên địa bàn; khi thẩm định các công trình đã được thanh tra, cần loại khỏi quyết toán số tiền sai phạm mà đoàn thanh tra đã phát hiện...

 Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Sơn, Chánh Thanh tra thị xã Quảng Yên cho biết: "Đến nay, các đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kết luận thanh tra. Số tiền sai phạm đã được nộp xong. Đồng thời, các đơn vị đã thực hiện kiểm điểm nghiêm túc trong các cuộc họp với hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan và đã gửi các văn bản liên quan về Phòng Thanh tra và Phòng Nội vụ thị xã".

Trọng Tài

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica