Ông Thanh có quyền khởi kiện

Cập nhật: 07/03/2019 10:00

(Thanh tra) - Ông Nguyễn Quốc Thanh khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường đất ở tại nông thôn từ 1.000.000 đồng/m2 lên 10.000.000 đồng/m2, thuộc dự án đầu tư hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, hạng mục: Cầu kênh Tổng Đài, tọa lạc xã Phú Thọ, huyện Tam Nông.

Ngày 14 tháng 9 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND-NC, giải quyết: Giữ nguyên Quyết định số 139/QĐ-HĐBT-HT&TĐC ngày 31/01/2018 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Tam Nông; bác đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quốc Thanh khóm 3, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, ông Nguyễn Quốc Thanh có đơn khiếu nại.

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại cho thấy, ngày 21 tháng 8 năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH04154 cho ông Nguyễn Quốc Thanh, thửa đất số 1705, tờ bản đồ 06, xã Phú Thọ, diện tích 147,5m2, mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn.

Ngày 17 tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1164/QĐ-UBND.HC phê duyệt dự án đầu tư công trình Hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 25 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 35/UBND-KTN về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 26 tháng 01 năm 2018, UBND huyện Tam Nông ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND-HC về việc thu hồi diện tích 12,2m2 đất ở tại nông thôn, thuộc một phần thửa số 1705, tờ bản đồ 06, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông của ông Nguyễn Quốc Thanh để thực hiện dự án đầu tư Hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 31 tháng 01 năm 2018, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Tam Nông ban hành Quyết định số 139/QĐ-HĐBT-HT&TĐC về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ ông Nguyễn Quốc Thanh để thực hiện dự án đầu tư Hệ thống giao thông kết nối hạ tầng và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, hạng mục: Cầu kênh Tổng Đài với tổng số tiền là 12.200.000 đồng.

Ông Nguyễn Quốc Thanh không thống nhất với Quyết định số 139/QĐ HĐBT-HT&TĐC ngày 31/01/2018 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Tam Nông, do giá đất ở tại nông thôn 1.000.000 đồng/m2 là chưa phù hợp. 

Ông yêu cầu nâng lên mức giá 10.000.000 đồng/m2.

Ngày 07 tháng 12 năm 2018, UBND tỉnh đối thoại với ông Nguyễn Quốc Thanh. Qua đó, kết luận giữ nguyên Quyết định số 03/QĐ-UBND-NC ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông.

Căn cứ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015 - 2019); Công văn số 656/UBND-KTN ngày 18 tháng 12 năm 2017 của UBND tTỉnh về việc phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư hệ thống giao thông kết nối hạ tầng và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, hạng mục: Cầu kênh Tổng Đài và từ những nhận định trên; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Châu Hồng Phúc đã giữ nguyên Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ban hành (ngày 17 tháng 12 năm 2018).

Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Châu Hồng Phúc giao tổ chức thi hành quyết định.

Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, nếu ông Nguyễn Quốc Thanh không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại cơ quan tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Thanh Hàcheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica