Núi Thành, Quảng Nam: Nhiều bất cập trong quản lý đất đai

Cập nhật: 08/03/2019 15:14

(Thanh tra)- Núi Thành là một trong những địa phương có diện tích đất tự nhiên lớn để phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, qua thanh tra việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại huyện trong 5 năm (2013 - 2017) đã bộc lộ nhiều khuyết điểm...

Núi Thành, Quảng Nam: Nhiều bất cập trong quản lý đất đai
Một khu dân cư mới ở Núi Thành, Quảng Nam. Ảnh: NP

Từ năm 2013 - 2017, huyện tổ chức 21 đợt đấu giá QSDĐ với tổng số lô đấu giá thành công là 174/204 lô đã phê duyệt giá khởi điểm, diện tích đấu giá thành công hơn 30 ngàn m2 đất với số tiền trúng đấu giá QSDĐ là 25,8 tỷ đồng, tăng so với quyết định phê duyệt giá khởi điểm 2 tỷ đồng.

Mặc dù công tác đấu giá đã đạt được một số hiệu quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều tồn tại sau:

Một số đơn vị được UBND huyện giao làm chủ đầu tư chưa tuân thủ về trình tự, thủ tục đấu giá QSDĐ, chưa thực hiện niêm yết theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 8, Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam. Công tác lưu trữ biên bản đấu giá, chứng từ thu tiền đặt cọc tham gia đấu giá QSDĐ chưa đảm bảo… Nhiều đơn vị chưa thực hiện xong công tác đấu giá QSDĐ so với quyết định phê duyệt, cụ thể: Trung tâm Phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) Núi Thành chỉ thực hiện đấu giá 31/57 lô; UBND xã Tam Giang thực hiện 20/23 lô; UBND xã Tam Nghĩa đã thực hiện 36/37 lô.

TTPTQĐ Núi Thành, chủ đầu tư Dự án (DA) Khu dân cư Phú Quý 3, xã Tam Mỹ Tây đã thực hiện bán đấu giá 20/46 lô đất đã được phê duyệt, đến nay còn 26 lô đất Khu dân cư Phú Quý 3 vẫn chưa thực hiện đấu giá để giao đất cho người dân, trong khi nhu cầu về đất ở tại Tam Mỹ Tây là rất bức thiết, đặc biệt liên quan đến việc thu hồi đất của dân phục vụ DA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi qua địa phận xã Tam Mỹ Tây.

Trong quá trình giao đất thông qua đấu giá QSDĐ tại Khu dân cư Phú Quý 3, các hộ trúng đấu giá 20 lô đất đấu giá đợt 1 đã nộp tiền SDĐ vào ngân sách, tuy nhiên vẫn còn 1 hộ dân nợ số tiền 86,4 triệu đồng.

Hiện nay, các hộ dân trúng đấu giá QSDĐ tại Khu dân cư Phú Quý 3 đang bức xúc về vấn đề thoát nước dọc tại DA này, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư và chính quyền địa phương giải quyết xây dựng hệ thống thoát nước dọc trên vệt thoát hiểm dọc Khu dân cư Phú Quý 3...

Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ tính tới thời điểm tháng 6/2018 có tổng số tiền nợ quá hạn là 1,1 tỷ đồng.

Một số đơn vị thuê đất đang trong tình trạng bỏ sản xuất, kinh doanh, không còn cư trú trên địa bàn huyện, không có khả năng nộp tiền thuê đất nhiều năm; cụ thể: Cty CP VinaShin Miền Trung, Cty TNHH Tùng Thái, Cty TNHH Hoàng Minh, Cty TNHH Ân Lai, Cty TNHH Nguyên Linh, Cty XD&XNK 502. Tổng số tiền nợ quá hạn tính đến thời điểm hiện tại gần 1,4 tỷ đồng, do các đơn vị nợ tiền thuê đất không còn hoạt động và các đơn vị trước đây có hợp đồng thuê đất nhưng không hoạt động.

Về nợ tiền SDĐ tái định cư đã được UBND huyện cho phép nợ giai đoạn từ 2013 - 2017 hiện nay còn nợ 235,2 triệu đồng, nợ chưa được UBND huyện cho phép là 5 trường hợp với số tiền nợ hơn 761 triệu đồng.

Huyện Núi Thành có 3 cụm công nghiệp (CCN) được UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định gồm: CCN Tam Mỹ Tây, CCNKhối 7 (Trảng Tôn) và CCN Nam Chu Lai. Trong đó có 2 cụm đã đi vào hoạt động và 1 cụm đang san nền (Tam Mỹ Tây).

Tổng diện tích đất quy hoạch CCN ở huyện là 95,8ha. Hiện đã có 15 doanh nghiệp đầu tư trong các CCN Khối 7 và CCN Nam Chu Lai với tổng diện tích đất công nghiệp đã giao hơn 33,8ha.

Trung tâm Phát triển CCN huyện Núi Thành chưa thực hiện hết chức năng của đơn vị đã để xảy ra tình trạng các nhà đầu tư thực hiện đầu tư các DA chậm tiến độ, không triển khai DA, xây dựng các hạng mục không đúng trong DA đầu tư; chưa kịp thời hướng dẫn nhà đầu tư chuyển quyền sở hữu QSDĐ đã trúng đấu giá tài sản trên đất theo quy định của pháp luật và lập thủ tục thuê đất theo quy định để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tiền thuê đất trên diện tích đất sản xuất - kinh doanh (như Cty TNHH TMDV An Gia Nguyễn).

Trên cơ sở thanh tra, đã kiến nghị UBND tỉnh thu hồi 2,8 ha đất của Cty Cổ phần Wei Xern Sin Việt Nam, vì từ năm 2002 đến thời điểm thanh tra, Cty không có nhu cầu SDĐ, không thực hiện xây dựng văn phòng làm việc theo tiến độ.

Kiến nghị UBND huyện Núi Thành thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai vào nề nếp và chặt chẽ hơn; việc SDĐ ngày càng hợp lý, hiệu quả góp phần tích cực thu hút đầu tư trên địa bàn.

Chỉ đạo Thanh tra huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai đối với UBND các xã, thị trấn; các tổ chức, cá nhân được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SDĐ thực hiện DA đầu tư; tham mưu xử lý nghiêm các nhà đầu tư chậm triển khai, thực hiện đầu tư chậm tiến độ, không triển khai thực hiện...

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế huyện tăng cường quản lý chặt chẽ việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của người SDĐ theo quy định pháp luật; tránh tình trạng để nợ tiền thuê đất, tiền SDĐ tồn tại qua nhiều năm.

Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Núi Thành cần phối hợp với các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát, thống kê tổng hợp các hồ sơ còn tồn đọng về cấp giấy chứng nhận QSDĐ để giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại, đẩy nhanh công tác cấp giấy cho người SDĐ theo đúng quy định pháp luật...

Ngọc Phó

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica