Nhiều vi phạm trong hoạt động khoáng sản tại Quảng Bình

Cập nhật: 16/01/2020 12:06

(Thanh tra)- Thanh tra Chính phủ vừa có Thông báo Kết luận thanh tra số 2376/TB-TTCP về việc quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai, khoáng sản và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thời kỳ thanh tra từ tháng 1/2012 đến tháng 6/2017.

Nhiều vi phạm trong hoạt động khoáng sản tại Quảng Bình
Nhiều vi phạm trong công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ảnh minh hoạ

Theo Kết luận, về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện quy định pháp luật trong hoạt động khoáng sản, bảo vệ môi trường, các khu công nghiệp, khu kinh tế trong tỉnh, trừ khu công nghiệp Cảng biển Hòn La chưa được đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải công nghiệp tập trung theo quy định của Bộ Tài nguyên và môi trường về bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Công tác quan trắc, giám sát tập trung đang gặp khó khăn.

Công tác quản lý chất thải nguy hại, việc rà soát các cơ sở nhỏ lẻ có phát sinh chất thải nguy hại chưa được thực hiện đầy đủ. Hạ tầng xử lý chất thải nguy hại của tỉnh chưa được đầu tư.

Việc quản lý, thực hiện thủ tục xác nhận hoàn thành đối với các công trình biện pháp bảo vệ môi trường trước khi đưa vào sử dụng còn chậm, chưa đầy đủ...

Công tác quản lý chất thải rắn tại một số địa phương trong tỉnh còn bất cập, năng lực thu gom, xử lý rác thải chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, còn thụ động trong việc tìm nguồn kinh phí đầu tư, tỷ lệ thu gom xử lý rác thải tại một số huyện còn thấp.

Cơ sở hạ tầng truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động liên tục chưa được đầu tư, hạn chế trong việc kiểm soát nguồn thải gồm nước thải, khí thải tại các cơ sở có khối lượng phát sinh lớn.

Nguồn nhân lực phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, UBND huyện Bố Trạch, UBND huyện Quảng Trạch chưa tuân thủ chặt chẽ quy định trong việc chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đã chấp thuận hồ sơ chưa đủ điều kiện để chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường và xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường.

UBND thành phố Đồng Hới thiếu chỉ đạo, giám sát để các cụm công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố đi vào hoạt động khi chưa có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường theo quy định của Chính phủ.

Phần lớn các khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá đều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hiệu quả trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn chưa cao.

Việc cấp Giấy phép (tạm thời) theo Văn bản số 579/VPUBND-TNMT của UBND tỉnh cho một số đơn vị khai thác cát làm vật liệu xây dựng chưa đầy đủ: Thiếu giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản, bản vẽ thiết kế chưa phù hợp quy định (cấp giấy phép khai thác cát san lấp cho Công ty TNHH Vật tư và Xây dựng Thăng Long và doanh nghiệp tư nhân XN xây dựng tổng hợp Thái Hoàng). Một số cán bộ, công chức thuộc Sở Tài nguyên và môi trường được giao nhiệm vụ kiểm tra thực địa, lập Biên bản kiểm tra thực địa và lập biên bản bàn giao mỏ khai thác cát san lấp tại thôn Thanh Bình, xã Quảng Xuân, huyện quảng Trạch cho Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Trung Dương không chính xác. Việc điều chỉnh diện tích, toạ độ tài nguyên mỏ mà không yêu cầu đơn vị điều chỉnh về nội dung cam kết bảo vệ môi trường, thiết kế khai thác mỏ, báo cáo kinh tế kỹ thuật... là chưa phù hợp quy định của pháp luật.

Một số quyết định cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp cấp giấy phép tạm thời khai thác khoáng sản sau khi đã hoàn thành việc khai thác, là chưa phù hợp với quy định thuê đất trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Thanh tra Chính phủ xác định, trách nhiệm thuộc về UBND các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, thành phố Đồng Hới..., Sở Tài nguyên và môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Khu Kinh tế và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Bên cạnh đó, tiền nợ thuế tài nguyên, cấp quyền khai thác khoáng sản phí bảo vệ môi trường với số tiền 75 tỷ đồng. Trách nhiệm trước hết thuộc về các tổ chức, cá nhân nợ thuế tài nguyên, cấp quyền khai thác khoáng sản và phí bảo vệ môi trường, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Chúng tôi tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica