Thừa Thiên Huế:

Nhiều vi phạm tại dự án Khu đô thị mới An Cựu, TP Huế

Cập nhật: 15/03/2019 15:25

(Thanh tra)- Thanh tra dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới An Cựu, TP Huế do Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế làm nhà đầu tư, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ ra hàng loạt vi phạm khi triển khai thực hiện dự án này.

Hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án đầu tư không đúng quy định

Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới An Cựu nằm ở phía Đông TP Huế, thuộc khu quy hoạch An Vân Dương. Sau hai lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư được xác định là 299,3 tỷ đồng. Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế. Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực TP Huế (BQL) được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Đông TP Huế.

Theo kết luận thanh tra, hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt dự án của BQL chỉ có thuyết minh dự án do Trung tâm Quy hoạch xây dựng Thừa Thiên Huế lập, không có thiết kế cơ sở, nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn thẩm định dự án trên theo Tờ trình số 1231/KITĐT-ĐTPT ngày 27/12/2004 (không đúng quy định tại Điều 37 và điểm đ, Khoản 2, Điều 41 Luật Xây dựng 2003).

Tại bảng tính khái toán tổng mức đầu tư kèm theo Tờ trình số 1231/KHĐT-ĐTPT ngày 27/12/2004 của Sở Kế hoạch và Đầu tư có tổng mức đầu tư là 169,4 tỷ đồng, tuy nhiên tại Khoản 7 của tờ trình nêu trên thể hiện tổng mức đầu tư được thẩm định là 169,7 tỷ đồng (chênh lệch tăng 263,9 triệu đồng).

Nhiều hạng mục chưa được thi công

Theo Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và cơ chế tài chính xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới An Cựu, TP Huế, thì thời gian thực hiện dự án là 5 năm kể từ ngày 24/3/2006. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, nhà đầu tư vẫn chưa thực hiện theo đúng thời gian, tiến độ thực hiện dự án.

Kiểm tra việc thi công, xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật của dự án cho thấy, hồ sơ phê duyệt phần hạ tầng kỹ thuật của dự án không có thiết kế cơ sở.

Kết luận cũng chỉ ra, tổng giá trị phần xây lắp hạ tầng kỹ thuật trong khu vực dự án là 135,8 tỷ đồng. Qua thanh tra cho thấy hạng mục hộp kỹ thuật dọc các trục 26m với giá trị xây lắp 1,3 tỷ đồng, hạng mục giếng ngầm với giá trị xây lắp 75 triệu đồng, nhà đầu tư không tổ chức thi công, dẫn đến tổng giá trị phần xây lắp hạ tầng kỹ thuật trong khu vực dự án theo Quyết định số 1864/QĐ-UBND thực tế thi công giảm 1,4 tỷ đồng.

Về đầu tư, xây dựng công trình tuyến đường có mặt cắt 100m và 56m, có một số hạng mục thi công chưa đúng theo kích thước chi tiết tại bản vẽ đã được phê duyệt và giá trị đã được nghiệm thu, quyết toán, như: Đắp đất nền đường, bê tông lót vỉa hè, kẻ đường bằng sơn phản quang; tổng giá trị xây lắp sau thuế qua kiểm tra giảm so với quyết toán là 1,7 tỷ đồng, trước thuế giảm là gần 1,6 tỷ đồng.

Kiến nghị thu nộp ngân sách 1,8 tỷ đồng

Theo Thông báo số 1346/TB-STC ngày 6/6/2011 về việc thẩm tra quyết toán hạng mục dự án hoàn thành của Sở Tài chính, hạng mục cây xanh công viên tuyến đường có mặt cắt 100m và 56m có giá trị được thẩm tra quyết toán là 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại hiện trường cho thấy, một số hạng mục như cỏ và cây lá màu đã chết.

Theo Khoản 2 Thông báo 189/TB-UBND ngày 27/7/2012, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục trong quý III/2012 và lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra (17/12/2018), nhà đầu tư vẫn chưa lập báo cáo quyết toán dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục chưa tiến hành bàn giao cho các cơ quan được giao quản lý sử dụng, như: Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, vỉa hè, bãi đỗ xe, cây xanh, thảm cỏ hoa và hệ thống cấp điện.

Tính từ thời điểm tiến hành xây dựng các công trình xây dựng tạm nêu trên đến nay đã quá 5 năm, nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế vẫn để các công trình xây dựng tạm trên tồn tại, là không đúng chủ trương tại Công văn 1032/UBND-XD ngày 4/3/2014 của UBND tỉnh về việc xây dựng tạm một số công trình tại khu đô thị An Cựu, trong đó: UBND tỉnh cho phép thời hạn tồn tại công trình xây dựng tạm nêu trên tối đa là 5 năm, tính từ thời điểm xây dựng công trình.

Từ những vi phạm đó, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành quyết định xử lý thu hồi vào ngân sách Nhà nước số tiền 1,8 tỷ đồng của nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế.

Bảo Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica