Nhiều sai phạm tại Công ty CP Xây dựng Giao thông I Thái Nguyên

Cập nhật: 14/06/2019 16:33

(Thanh tra)- Thanh tra tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần (CP) Xây dựng Giao thông I Thái Nguyên và chỉ ra nhiều vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về kế toán, việc thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng...

Chưa xuất hoá đơn và hạch toán doanh thu đầy đủ

Theo kết luận thanh tracông ty đã thực hiện kê khai, nộp và quyết toán đầy đủ các loại thuế; tuy nhiên, việc công ty thực hiện trích khấu hao tài sản, một số tài sản cố định còn kéo dài thời gian so với quy định. Hạch toán chưa đầy đủ, kịp thời, chính xác một số khoản doanh thu, chi phí nên dẫn đến việc xác định kết quả sản xuất kinh doanh chưa chính xác.

Mặt khác, kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) vẫn có chênh lệch. Năm 2017, số thuế TNDN phải nộp của đơn vị báo cáo là 284,5 triệu đồng, số kiểm tra là 311,2 triệu đồng, chênh lệch gần 27 triệu đồng.

Về thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, Công ty xác định thiếu 155,2 triệu đồng (trong đó: Thuế GTGT thiếu là 97,3 triệu đồng, Thuế TNDN thiếu là 57,9 triệu đồng).

Đơn vị sử dụng nhiên liệu dầu Diezel vượt định mức đối với 3 công trình là đường Cù Vân - An Khánh - Phúc Hà; nâng cấp mở rộng đường Lương Sơn; mở rộng nền đường, gia cố lề đường, rãnh thoát nước ĐT 274 Phổ Yên, với tổng số tiền là 157,5 triệu đồng.

Đặc biệt, theo số liệu báo cáo của đơn vị về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là gần 76,7 tỷ đồng, tuy nhiên đoàn thanh tra xác định Công ty chưa xuất hoá đơn đầy đủ và hạch toán doanh thu 2 công trình đã nghiệm thu hoàn thành và đủ điều kiện ghi nhận doanh thu, gần 1 tỷ đồng (Công trình sửa chữa ký túc xá Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên giai đoạn 2, hơn 588,3 triệu đồng và công trình Đường Tân Lập, Tân Hương, Bắc Sơn, Lạng Sơn, gần 385,6 triệu đồng).

Đóng bảo hiểm xã hội không đúng đối tượng

Ngoài ra, việc thực hiện nghĩa vụ với người lao động còn chưa đảm bảo đúng quy định như: Đóng bảo hiểm xã hội chưa theo đúng mức lương trả cho người lao động; đóng bảo hiểm xã hội cho một số người chưa đúng đối tượng. Trong năm 2017 có 6 người, năm 2018 còn 4 người không có tên trong danh sách chi trả lương nhưng có tên trong danh sách đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Công ty thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo mức lương đã đăng ký với Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội thành phố Thái Nguyên, thực tế mức lương người lao động được hưởng cao hơn so với mức lương tham gia bảo hiểm.

Kiểm tra 3 công trình, dự án đã được phê duyệt quyết toán trong năm 2017, 2018 gồm: Công trình chỉnh trang khuôn viên Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Đại Từ, do UBND huyện Đại Từ làm chủ đầu tư; công trình cạp mở rộng nền đường, gia cố lề đường, rãnh thoát nước đoạn km1+900 đến km5+700 ĐT 274 Phổ Yên, do Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Thái Nguyên và công trình sửa chữa, cạp mở rộng cầu Trúc Sơn km0 ĐT 269B, do Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư cho thấy, việc nghiệm thu khối lượng một số hạng mục của 2 công trình chưa chính xác với thực tế, dẫn đến quyết toán sai tăng với giá trị sau thuế giá trị gia tăng là 34,8 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Công ty kiểm điểm rút kinh nghiệm khắc phục những tồn tại, hạn chế, sai phạm trong việc thực hiện pháp luật về kế toán, việc thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng; thực hiện kiểm tra, rà soát mức lương tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định.

Đồng thời, thu hồi số tiền sai phạm 186,9 triệu đồng về tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

Bảo Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica