Sở Công thương Bắc Ninh:

Nhiều cán bộ kê khai tài sản, thu nhập… chưa đúng

Cập nhật: 13/07/2018 12:35

(Thanh tra)- Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và trách nhiệm người đứng đầu tại Sở Công thương, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra hàng loạt cán bộ kê khai tài sản và thu nhập chưa đúng.

Nhiều cán bộ kê khai tài sản, thu nhập… chưa đúng
Nhiều cán bộ Sở Công thương Bắc Ninh kê khai tài sản, thu nhập chưa đúng. Ảnh: HH

Bỏ qua nhiều nội dung kê khai

Sở Công thương Bắc Ninh có 8 phòng chuyên môn và 4 đơn vị trực thuộc. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại văn phòng sở, Chi cục Quản lý thị trường và 3 trung tâm (TT) gồm: TT Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp; TT Xúc tiến thương mại; TT Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn.

Kết quả thanh tra cho thấy, hàng năm, Giám đốc Sở Công thương đã ban hành quyết định phê duyệt đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập và triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Năm 2016, tổng số người phải kê khai là 112, trong đó có 4 người do cấp trên quản lý.

Việc công khai, minh bạch bản kê khai được thực hiện thông qua hình thức công khai tài sản tại cuộc họp cơ quan, niêm yết tại trụ sở các đơn vị. Bản kê khai được lưu trong hồ sơ công chức, viên chức.

Tuy nhiên, xem xét hồ sơ về kê khai năm 2016, đoàn thanh tra phát hiện còn nhiều cán bộ kê khai chưa đúng. Cụ thể:

Cán bộ làm công tác thanh tra kê khai thiếu đối tượng phải kê khai.

Có tới 20 cán bộ chỉ kê khai thu nhập bản thân, không kê khai tổng thu nhập của cả gia đình (văn phòng sở có 9 người; TT Xúc tiến thương mại 2; TT Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn 6; TT Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 2).

Ngoài ra, có 6 cán bộ không kê khai tài sản về nhà, đất đang sử dụng từ 6 tháng trở lên, do ở nhờ hoặc đứng tên người khác.

12 cán bộ không kê khai thông tin về mảnh đất của nhà đang sử dụng.

Đặc biệt, có 3 lãnh đạo các phòng chuyên môn kê khai thiếu thông tin về giá trị tài sản.

Có 2 cán bộ kê khai thiếu về tài sản ô tô đang sử dụng thường xuyên từ 6 tháng trở lên.

100% dự án, gói thầu có tồn tại, sai sót

Thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng 6 dự án, gói thầu tại văn phòng sở, Chi cục Quản lý thị trường, Đội Quản lý thị trường số 1 và số 7, Thanh tra tỉnh chỉ ra các gói thầu, dự án đều có tồn tại, sai sót.

Kết quả thanh tra cho thấy, đa số các gói thầu công tác lập, thẩm tra, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật thiết kế - dự toán còn phải sửa đổi bổ sung thiết kế, dự toán trong quá trình thực hiện.

Hồ sơ quản lý chất lượng trong quá trình thi công xây lắp tại một số gói thầu bản vẽ hoàn công khi hoàn thành vẽ thiếu chi tiết, chưa đầy đủ; có gói thầu thiếu biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào.

Kiểm tra thực tế hiện trường các dự án, gói thầu bằng quan sát mắt thường, đo một số chi tiết kiến trúc bên ngoài cho thấy việc thi công, nghiệm thu cơ bản đảm bảo yêu cầu thiết kế, kích thước hình học, hình dáng kiến trúc…

Tuy nhiên, việc thi công, nghiệm thu, quyết toán thì 6/6 dự án, gói thầu đều có tồn tại, sai sót nhất định, như việc nghiệm thu, tính toán khối lượng hoàn thành chưa đúng với thực tế thi công, tính toán sai số học, tổng số tiền quyết toán sai là hơn 123 triệu đồng.

Chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm chưa đảm bảo yêu cầu

Thanh tra dự án mô hình chợ thí điểm tại Chợ Trung tâm thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, đoàn thanh tra phát hiện có một số nội dung chưa đúng với quy định.

Đây là dự án chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm do tỉnh phê duyệt. Chủ trì dự án là Sở Công thương , 1 số sở, ngành khác là cơ quan phối hợp. Kinh phí thực hiện dự án ngân sách Nhà nước hỗ trợ 950 triệu đồng, còn lại là nguồn vốn xã hội hóa.

Mục tiêu của dự án là xây dựng mô hình thí điểm chợ kinh doanh hàng thực phẩm đạt được các tiêu chí bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm… Trên cơ sở mô hình này sẽ tổng kết rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng ra chợ khác trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù là chợ thí điểm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng quá trình triển khai thực hiện còn một số nội dung chưa đúng với quy định. Khu giết mổ gia cầm đã được bố trí khu vực riêng, nhưng thực tế thực hiện cùng dãy với đồ ăn chính; một số hộ không sử dụng tủ kính được hỗ trợ để đồ dùng thức ăn chính mà bày bán trực tiếp trên mặt bàn; một số thùng rác hỗ trợ chưa được sử dụng cho việc thu gom rác; công tác vệ sinh môi trường ở khu vực chợ chưa tốt…


Hải Hà

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica