Nhà nước không thu hồi đất của gia đình bà Thuận

Cập nhật: 20/04/2018 06:20

(Thanh tra)- Theo lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, năm 2017, khi thực hiện dự án cầu vượt tại nút giao thông đường sắt chuyên dùng của Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn với quốc lộ 1A, Nhà nước không thu hồi đất của gia đình bà Nguyễn Thị Thuận nên bà Thuận không được bồi thường hay hỗ trợ về đất, không thuộc đối tượng hỗ trợ về chuyển đổi nghề nghiệp và ổn định đời sống.

Hồ sơ địa chính và giấy tờ về đất đai

Theo Bản đồ 299 phường Ngọc Trạo tỷ lệ 1/1000 đo đạc năm 1985, duyệt năm 1988, diện tích đất bà Nguyễn Thị Thuận đang khiếu nại một phần thuộc thửa số 18, tờ bản đồ số 4, tại sổ mục kê ruộng đất không ghi tên chủ sử dụng đất, diện tích ghi trên sổ mục kê là 738m2, loại đất: T.

Theo Bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo tỷ lệ 1/500, duyệt tháng 12/1996, diện tích đất bà Nguyễn Thị Thuận đang khiếu nại một phần thuộc thửa số 15, mảnh bản đồ 224509-VI-14, diện tích nguyên thửa 788,3m2, trong đó 200m2 đất ở và 588,3m2 đất vườn tạp, tại sổ mục kê ghi chủ sử dụng là ông Lê Đình Hồng. 

Theo báo cáo của UBND phường Ngọc Trạo, năm 1996, Nhà nước đã thu hồi toàn bộ diện tích đất của ông Hồng để thi công quốc lộ 1A. Sau đó, bà Thuận có sử dụng một phần diện tích đã giải phóng mặt bằng này.

Theo bản đồ địa chính phường Ngọc Trạo tỷ lệ 1/500 duyệt tháng 12/2011, diện tích đất bà Nguyễn Thị Thuận đang khiếu nại thuộc đất hành lang an toàn giao thông, đã được Nhà nước thu hồi để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A thị xã Bỉm Sơn, đoạn Dốc Xây - cầu Tống Giang.

Bà Nguyễn Thị Thuận chưa được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 40,9m2 đất đang khiếu nại.

Việc bồi thường giải phóng mặt bằng đối với hộ bà Thuận

Năm 1996, khi thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A tuyến tránh Bỉm Sơn, Nhà nước đã thu hồi toàn bộ thửa đất của hộ ông Lê Đinh Hồng (thửa số 15, mảnh bản đồ 224509-VI-14, diện tích 788,3m2) để làm đường. Phần còn lại là đất hành lang an toàn giao thông, hộ ông Lê Đình Hồng đã được bồi thường tài sàn và bố trí tái định cư. Hộ bà Thuận đã tự ý sử dụng phần đất này đến khi thu hồi đất năm 2011.

Nãm 2011, hộ bà Nguyễn Thị Thuận bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A đoạn Dốc Xây - cầu Tống Giang diện tích đất bị thu hồi là 73,3m2 trong đó: 32,4m2 đất ở đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được bồi thường 100% giá trị đất ở với số tiền 162.000.000 đồng. Còn lại 40,9m2 là đất hành lang an toàn giao thông, nhưng đã được UBND thị xã Bỉm Sơn xác định là đất ở, thời điểm sử dụng đất từ năm 1996 chưa được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 45 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, bà Thuận đã được bồi thường 50% giá trị đất ở với số tiền 102.250.000 đồng. 50% giá trị còn lại là Nhà nước thu tiền sử dụng đất theo Điểm a, Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất.

Năm 2017, khi thực hiện dự án cầu vượt tại nút giao thông đường sắt chuyên dùng của Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn với quốc lộ 1A, Nhà nước không thu hồi đất của gia đình bà Nguyễn Thị Thuận. Tuy nhiên, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thuận được hỗ trợ theo chính sách của UBND tỉnh là 22.932.000 đồng.

Kết luận của lãnh đạo tỉnh

Năm 2011, hộ bà Nguyễn Thị Thuận đã được bồi thường 40,9m2 đất ở, nhưng chỉ được nhận 50% giá trị đất ở với số tiền 102.250.000 đồng; 50% giá trị còn lại bà Thuận không được nhận vì Nhà nước thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Năm 2017, khi thực hiện dự án cầu vượt tại nút giao thông đường sắt chuyên dùng của Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn với quốc lộ 1A, Nhà nước không thu hồi đất của gia đình bà Nguyễn Thị Thuận nên bà Thuận không được bồi thường hay hỗ trợ về đất, không thuộc đối tượng hỗ trợ về chuyển đổi nghề nghiệp và ổn định đời sống.

Vì thế, khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thuận không có cơ sở.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, mới đây, ngày 30/3/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền đã ký văn bản khẳng định khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thuận ở khu phố 11, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn không có cơ sở.

Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Nếu bà Nguyễn Thị Thuận không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Hoa Quế

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica