Nậm Nhùn (Lai Châu): Nhiều sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng

Cập nhật: 10/05/2019 16:37

(Thanh tra)- Kết quả kiểm tra 9 công trình do Ban QLDA Nậm Nhùn làm chủ đầu tư, phát hiện khối lượng một số công việc nghiệm thu chưa phản ánh đúng với thực tế thi công dẫn đến chênh lệch về khối lượng khi thanh tra. Chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ công tác báo cáo định kỳ về tình hình chất lượng công trình cho cơ quan quản lý Nhà nước.

Qua kiểm tra thực tế đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền gần 380 triệu đồng, do chênh lệch khối lượng giữa hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng và áp dụng sai mã định mức.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban QLDA Nậm Nhùn; Đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành các công trình, hạng mục theo hợp đồng đã ký; hoàn chỉnh các thủ tục quyết toán các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng; giám sát chặt chẽ khối lượng, chất lượng và nghiệm thu theo thực tế thi công, quá trình nghiệm thu phải tuân thủ theo quy định; UBND huyện Nậm Nhùn tăng cường công tác lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát Ban QLDA.

PV

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica