Một Sở ở Lâm Đồng có hơn 81% công chức là lãnh đạo

Cập nhật: 10/05/2018 20:39

Tại Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, hiện nay công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là 26 người, chiếm tỷ lệ 81,25% trong tổng số công chức của Sở. Tỉ lệ này quá cao, gây dư luận không tốt.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

Theo kết luận Thanh tra, tại Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng hiện nay công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là 26 người, chiếm tỷ lệ 81,25% trong tổng số công chức của sở và chiếm tỷ lệ 63,4 % trong tổng số công chức, người lao động đang làm việc tại sở. Tỉ lệ này quá cao, gây dư luận không tốt.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Tư pháp sắp xếp tổ chức của 2 phòng chuyên môn thuộc Sở (Thanh tra sở có 2 người, Phòng Quản lý Xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật có 3 người) nhưng tất cả đều là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng mà không có các công chức khác là trái với quy định.

Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, Giám đốc Sở Tư pháp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 28 trường hợp không đủ tiêu chuẩn.

Ngoài ra, từ tháng 6/2012 đến ngày 31/12/2017, giám đốc Sở Tư pháp đã chi phụ cấp công vụ cho các trường hợp không đủ điều kiện thụ hưởng với số tiền trên 100 triệu đồng là không đúng quy định theo Điều 2, Nghị định 34/2012/NĐ- CP của Chính phủ...

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định trách nhiệm của ông Nguyễn Tạo (giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng từ tháng 5/2014 đến tháng 9/2016, Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp từ tháng 4/2015 đến tháng 11/2016). Giai đoạn này, ông Tạo thực hiện không đúng quy định trong việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển các công chức, viên chức và hợp đồng lao động.

Ông Đoàn Xuân Sơn (giữ chức vụ Giám đốc Sở này từ tháng 10/2016 đến nay) cũng phải chịu trách nhiệm chính.

Trước các sai phạm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với giám đốc, phó giám đốc Sở Tư pháp và các cá nhân có liên quan, đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng xử lý theo quy định.

Theo Minh Anh/Dân trí

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica