Lương Sơn, Hòa Bình: Công trình 7 tỷ đồng, sai phạm hơn 1,2 tỷ đồng

Cập nhật: 31/05/2019 13:11

(Thanh tra)- Sai phạm được Thanh tra tỉnh Hòa Bình chỉ ra tại công trình nhà hiệu bộ và các phòng học chức năng Trường THCS Hòa Sơn, do UBND huyện Lương Sơn làm chủ đầu tư.

Lương Sơn, Hòa Bình: Công trình 7 tỷ đồng, sai phạm hơn 1,2 tỷ đồng
Trụ sở BQLDA đầu tư xây dựng huyện Lương Sơn. Ảnh: Trần Kiên

Thanh tra tỉnh hòa Bình tiến hành thanh tra “Việc thực hiện đầu tư xây dựng 2 công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện tại Ban quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng huyện Lương Sơn, do UBND huyện Lương Sơn làm chủ đầu tư, giai đoạn 2016-2017; 5 công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện, tỉnh tại BQLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bôi, do UBND huyện Kim Bôi làm chủ đầu tư, năm 2017”, đã phát hiện tổng giá trị sai phạm gần 1,31 tỉ đồng cùng nhiều sai sót, khuyết điểm.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, giai đoạn thực hiện đầu tư, đơn vị tư vấn khảo sát địa chất, địa hình công trình nhà hiệu bộ và các phòng học chức năng Trường THCS Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, đã áp dụng sai định mức khảo sát tại thời điểm thực hiện, dẫn đến tăng giá trị chi phí khảo sát hơn 30,3 triệu đồng.

Các đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán tính nhầm số học, dẫn đến vượt giá trị tại 3 công trình gần 1,11 tỉ đồng.

Đơn vị tư vấn giám sát xây lắp chưa giám sát chặt chẽ quá trình thi công, để đơn vị xây lắp thi công thiếu khối lượng ở một số chi tiết, hạng mục công trình, với giá trị hơn 54,1 triệu đồng. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm trong xây lắp dẫn đến giảm trừ tương ứng giá trị tư vấn giám sát xây lắp hơn 36,1 triệu đồng.

Đặc biệt, 2 BQLDA còn thiếu giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện công việc của các đơn vị tư vấn. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm trong xây lắp dẫn đến giảm trừ tương ứng giá trị quản lý dự án hơn 32,8 triệu đồng. Giảm trừ tương ứng giá trị chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, bản vẽ thi công hơn 46,8 triệu đồng.

Đáng chú ý, riêng công trình nhà hiệu bộ và các phòng học chức năng Trường THCS Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, có tổng dự toán được duyệt 7 tỷ đồng, nhưng qua thanh tra, phát hiện giá trị sai phạm tới gần 1,25 tỷ đồng, trong đó đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán tính nhầm số học hơn 1 tỷ đồng. Điều này đặt ra nghi vấn về năng lực của đại diện chủ đầu tư (BQLDA đầu tư xây dựng huyện Lương Sơn) và đơn vị tư vấn thiết kế.

Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu UBND huyện Lương Sơn, BQLDA đầu tư xây dựng huyện Lương Sơn và UBND huyện Kim Bôi, BQLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bôi kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân với những sai phạm, khuyết điểm được thanh tra chỉ ra; chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý dự án.

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu BQLDA đầu tư xây dựng huyện Lương Sơn thu hồi, nộp số tiền sai phạm hơn 76,1 triệu đồng; giảm trừ, loại khỏi giá trị nghiệm thu, thanh toán gần 1,18 tỷ đồng.

Yêu cầu BQLDA đầu tư xây dựng huyện Kim Bôi thu hồi, nộp số tiền sai phạm trong xây lắp gần 7,2 triệu đồng; giảm trừ, loại khỏi giá trị nghiệm thu, thanh toán hơn 46,7 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn, Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi xem xét mức độ vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm số tiền gần 1,18 tỷ đồng, để xử phạt theo quy định tại Nghị định số 137/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Trần Kiên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica