Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam:

Lộ ra hàng loạt tồn tại

Cập nhật: 11/05/2018 06:22

(Thanh tra)- Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Quảng Nam đã chú trọng đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và đạt nhiều kết quả tích cực; tạo ra sự đổi thay của nhiều vùng quê hẻo lánh, xã xôi... Tuy nhiên, trên thực tế tại nhiều địa phương đã để xảy ra nhiều sai phạm, thiếu sót với giá trị hàng chục tỷ đồng.

Lộ ra hàng loạt tồn tại
Nhờ nỗ lực xây dựng NTM nên bộ mặt nhiều vùng quê ở Quảng Nam khởi sắc nhưng nợ đọng còn khá cao. Ảnh: NP

Qua kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán các nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình đã thể hiện nhiều tồn tại, sai phạm với tổng số tiền hơn 1,15 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã yêu cầu chấn chỉnh 764 triệu đồng, thu hồi vào ngân sách gần 393 triệu đồng.

Xã Đại Cường (huyện Đại Lộc) lập phụ lục hợp đồng để bổ sung giá trị hợp đồng tăng thêm 247 triệu đồng không đủ cơ sở và không đúng quy định. 

UBND xã Đại An ký phụ lục hợp đồng với giá trị hợp đồng điều chỉnh, bổ sung là 333,5 triệu đồng, tăng 208 triệu đồng sau khi việc thực hiện hợp đồng ban đầu đã kết thúc và không có công việc phát sinh, là không đúng quy định.

Xã Đại Hiệp không có biên bản nghiệm thu, bàn giao hồ sơ lập nhiệm vụ quy hoạch và hồ sơ quy hoạch; không có đĩa mềm theo quy định và cũng không có biên bản họp dân để thông qua và góp ý vào đồ án quy hoạch. Biên bản nghiệm thu các công trình xây dựng giai đoạn 1 với số tiền 142 triệu đồng, giai đoạn 2 là 350 triệu đồng có nội dung hoàn toàn giống nhau. Như vậy, giá trị nghiệm thu thanh toán giai đoạn 2 là thanh toán trùng lắp khối lượng công việc đã thực hiện trong giai đoạn 1.

Tại huyện Nông Sơn, Ban Quản lý NTM xã Quế Trung chi hỗ trợ công cụ phát triển sản xuất cho nhân dân vượt định mức hơn 116 triệu đồng, chi không đúng đối tượng hỗ trợ.  

Kiểm tra việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện sai phạm hàng chục tỷ đồng. Trong đó, 3 công trình sai phạm nghiêm trọng tại xã Đại An phải chuyển Cơ quan Điều tra Công an tỉnh tiếp tục xử lý. Cụ thể: Công trình xây dựng trụ sở làm việc của UBND xã Đại An gây thất thoát hơn 504 triệu đồng, dù có hạng mục không thi công vẫn nghiệm thu thanh toán 255 triệu đồng. Công trình nâng cấp, sửa chữa Nhà Văn hóa Đại An có tổng giá trị xây lắp sai phạm gần 135 triệu đồng. Công trình nâng cấp chợ Quảng Huế sai phạm 257 triệu đồng, trong đó không thi công nhưng vẫn nghiệm thu thanh toán hơn 207 triệu đồng.

Tổng số tiền Thanh tra tỉnh kiến nghị giảm trừ thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành hơn 1,1 tỷ đồng, kiến nghị chấn chỉnh trong công tác quản lý hơn 3,5 tỷ đồng và kiến nghị thu hồi vào ngân sách hơn 6 tỷ đồng.

Hình thức sai phạm phổ biến là đơn vị thi công thực hiện không đúng thiết kế được duyệt; lập khối lượng nghiệm thu khống, quyết toán khối lượng xây dựng hoàn thành vượt xa so với khối lượng thực tế thi công... 

Qua kiểm tra 12 công trình tại xã Đại Cường có 8 công trình mắc sai phạm về thanh, quyết toán. 13 công trình tại xã Đại An đã có 10 công trình sai phạm. Các công trình xây dựng cơ bản do UBND xã Quế Bình (huyện Hiệp Đức) làm chủ đầu tư có số tiền sai phạm hơn 244,5 triệu đồng. Cũng tại huyện này, UBND xã Quế Thọ sai phạm gần 348 triệu đồng; UBND xã Bình Lâm sai phạm hơn 886 triệu đồng.

3 xã của huyện Quế Sơn là Quế Xuân 1, Hương An và Quế Long xảy ra sai phạm hơn 696 triệu đồng. Kết quả kiểm tra 32 công trình xây dựng phục vụ NTM ở huyện Thăng Bình, phát hiện tổng giá trị sai phạm về kinh tế hơn 1,45 tỷ đồng.

Qua kiểm tra kết quả các tiêu chí đã được công nhận đạt chuẩn xã NTM đã thể hiện: Phần lớn chưa đảm bảo tiêu chuẩn đánh giá đạt theo quy định tại Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 7/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định việc đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh.  Riêng xã A Nông (huyện Tây Giang) có 7 tiêu chí vi phạm về thủ tục hành chính, Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn) có 3 tiêu chí và Cẩm Hà (TP Hội An) có 4 tiêu chí vi phạm...

Do chạy theo tiến độ nên xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý tràn lan và tình hình nợ đọng trong xây dựng NTM ở Quảng Nam khá cao. Theo Văn phòng Điều phối NTM của tỉnh, tính đến cuối năm 2017, tổng số nợ của các xã xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn là 83,2 tỷ đồng; trong đó nợ công trình xây dựng đã quyết toán là 56 tỷ đồng, nợ công trình chưa quyết toán là 27,2 tỷ đồng. Riêng giai đoạn từ 2016 - 2017, toàn tỉnh nợ khối lượng là 318 tỷ đồng; trong đó nợ công trình đã quyết toán 43,2 tỷ đồng và nợ công trình chưa quyết toán là 274,7 tỷ đồng.

Từ thực trạng trên, UBND tỉnh Quảng Nam cần chấn chỉnh công tác quản lý, nhất là các công trình xây dựng cơ bản; đồng thời có biện pháp giải bài toán nợ đọng trong trong xây dựng NTM hiện nay.

Ngọc Phó

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica