Lạng Sơn: Nội dung tố cáo Thanh tra tỉnh không có căn cứ

Cập nhật: 05/10/2018 13:20

(Thanh tra)- Đó là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về nội dung tố cáo (TC) của một số công dân trú tại khối 2, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, về việc Thanh tra tỉnh không thực hiện các văn bản xử lý đơn của cơ quan Trung ương và của UBND tỉnh.

Theo nội dung đơn TC, đại diện những người TC cho rằng Thanh tra tỉnh cố ý không thực hiện trách nhiệm được giao tại các Công văn: số 1486/VP-BTCD ngày 14/6/2016; số 2118/VP-BTCD ngày 30/6/2017; số 2621/VP-BTCD ngày 10/8/2017 và số 324/BTCD ngày 6/9/2017.

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản 1486/VP-BTCD của Văn phòng UBND tỉnh về việc giao Thanh tra tỉnh xem xét, kiến nghị xử lý đơn đề ngày 6/5/2016 của công dân khối 2, đơn do Ban Tiếp công dân Trung ương chuyển đến tại Văn bản số 740/BTCDTW-TDl ngày 31/5/2016, Thanh tra tỉnh đã kiểm tra, rà soát nội dung đơn. Trong quá trình kiểm tra, rà soát, xét thấy nội dung vụ việc đã rõ nên Thanh tra tỉnh không mời công dân đến làm việc.

Ngày 12/7/2016, Thanh tra tỉnh đã chủ trì họp liên ngành Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Tiếp công dân tỉnh và UBND TP Lạng Sơn để thống nhất phương án xử lý đơn của công dân khối 2. Ngày 14/7/2016, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 283/TTr-NV.II báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, kiến nghị phương án xử lý.

Tương tự, tại nội dung TC cho rằng Thanh tra tỉnh cố ý không thực hiện trách nhiệm được giao tại Văn bản số 2118/VP-BTCD ngày 30/6/2017 của Văn phòng UBND tỉnh.

Qua xác minh, ngày 19/7/2017, Thanh tra tỉnh cũng đã chủ trì họp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh và UBND TP Lạng Sơn để thống nhất phương án xử lý đơn đề ngày 25/5/2017 của công dân.

Ngày 20/7/2017, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 32/TTr-NV.IV báo cáo và đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh. Trên cơ sở kiến nghị của Thanh tra tỉnh, ngày 11/8/2017, UBND tỉnh có Báo cáo số 264/BC-UBND gửi Văn phòng Chính phủ và Ban Tiếp công dân Trung ương, đồng thời gửi bà Vũ Bích Vân, đại diện người có đơn thay trả lời.

Đối với nội dung TC Thanh tra tỉnh không thực hiện Văn bản số 2621/VP-BTCD ngày 10/8/2017 của Văn phòng UBND tỉnh và Văn bản số 324/BTCD ngày 6/9/2017 của Ban Tiếp công dân tỉnh.

Ngày 2/10/2017, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 428/TTr-NV.IV báo cáo, đề xuất hướng xử lý đơn với Chủ tịch UBND tỉnh. Ngày 13/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có Văn bản số 1083/UBND-BTCD gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Tổng cục Cảnh sát, đồng thời gửi bà Vũ Bích Vân, thay trả lời.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, nội dung công dân TC Thanh tra tỉnh không thực hiện các văn bản xử lý đơn của cơ quan Trung ương và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Thanh tra tỉnh do không thực hiện nhiệm vụ được giao là không có căn cứ.

Bảo Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica