Kiểm tra, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp

Cập nhật: 10/05/2019 21:06

(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Trà Vinh chủ trì, phối hợp với các Bộ Tư pháp, Tài Nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý phản ánh của Công ty TNHH SEOTRA về việc thu hồi đất của Công ty.

Công ty TNHH SEOTRA (14 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) có đơn gửi Văn phòng Chính phủ phản ánh, kiến nghị việc UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 về việc thu hồi đất của Công ty.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Trà Vinh chủ trì, phối hợp với các Bộ Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý các nội dung đơn phản ánh của Công ty TNHH SEOTRA về việc UBND tỉnh Trà Vinh có Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 thu hồi diện tích 322.565,7m2 đất của Công ty tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; đề xuất biện pháp giải quyết theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2019.

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica