Liên quan đến dự án của Cty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam:

Kiểm điểm trách nhiệm của UBND phường Mễ Trì

Cập nhật: 25/04/2019 13:02

(Thanh tra) - UBND TP Hà Nội vừa có thông báo giải quyết khiếu nại của 72 hộ dân liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở để bán tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm do Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam làm chủ đầu tư.

Kiểm điểm trách nhiệm của UBND phường Mễ Trì

Tại Thông báo này, UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với UBND phường Mễ Trì (trước đây là xã Mễ Trì), trước hết là của Chủ tịch UBND phường Mễ Trì và các đơn vị, cá nhân liên quan về các sai phạm trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng. UBND TP khẳng định, khiếu nại của công dân là có sơ sở.

72 hộ dân ở tổ dân phố số 4, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, đại diện gồm ông Ngô Công Sinh, bà Nguyễn Thị Luyến, bà Nguyễn Thị Xu và bà Nguyễn Thị Họa phản ánh về dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở để bán tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm do Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam làm chủ đầu tư để kéo dài quá lâu không thực hiện, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân; đề nghị UBND thành phố thu hồi lại quyết định thu hồi đất, không gia hạn giấy phép đầu tư đã cấp cho Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam làm chủ đầu tư; cho phép các hộ dân được tiếp tục sử dụng đất.

Theo xác minh của Thanh tra TP, dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở để bán tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm do Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam làm chủ đầu tư, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc phê duyệt quy hoạch mặt bằng, tỷ lệ 1/500 ngày 18/01/2005; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt dự án tại Quyết định số 1333 ngày 08/10/2007 và được UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000164 ngày 06/6/2008, thời gian thực hiện dự án là 3 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Mục tiêu của dự án nhằm góp phần tăng quỹ nhà ở cho thành phố để bán cho các cá nhân có nhu cầu, phù hợp với định hướng phát triển quy hoạch chung của thành phố. UBND thành phố ban hành Quyết định số 756 ngày 08/02/2010 và Quyết định số 6464 ngày 29/12/2010 thu hồi 6.733m2 đất giao Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam để thực hiện dự án, là đúng điểm a, Khoản 2, Điều 34 Nghị định, số 84/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ và Khoản 1, Điều 4 Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố.

Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam đã nhận bàn giao mốc giới trên thực địa để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại biên bản bàn giao mốc giới trên thực địa do Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 17/3/2011; đã phối hợp với UBND xã Mễ Trì di chuyển được 169 ngôi mộ với số tiền hỗ trợ là 349,9 triệu đồng trên diện tích khoảng 70% khu đất dự án.

Tuy nhiên đến nay, dự án chưa khởi công xây dựng, Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000164 đã hết hạn từ ngày 06/6/2011, chưa được gia hạn; chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; thực trạng khu đất của dự án đã thay đổi. 

Trước năm 2008, có 3 hộ gia đình xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp được giao theo Nghị định số 64/CP và 24 hộ gia đình xây dựng công trình trái phép trên đất ao, hồ nhưng không có hồ sơ vi phạm và chưa xử lý vi phạm. 

Từ năm 2011 đến năm 2013, tiếp tục có 31 hộ gia đình vi phạm xây dựng công trình trên diện tích đất đã bàn giao cho Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam để giải phóng mặt bằng. UBND phường Mễ Trì đã lập 31 biên bản vi phạm, quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm, yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu nhưng các hộ vi phạm không chấp hành; hiện nay các công trình vi phạm vẫn đang tồn tại.

Trách nhiệm trước hết thuộc UBND xã Mễ Trì (nay là phường Mễ Trì), đứng đầu là Chủ tịch UBND xã trong việc quản lý, xử lý vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng; Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam không tích cực trong việc phối hợp với UBND xã Mễ Trì và các cơ quan chức năng của huyện Từ Liêm trong công tác bảo vệ, ngăn chặn vi phạm sau khi nhận bàn giao mặt bằng trên thực địa để làm công tác giải phóng mặt bằng. Do đó, nội dung công dân phản ánh chủ đầu tư để kéo dài quá lâu không thực hiện dự án là đúng.

Cũng theo UBND TP Hà Nội, hiện nay, dự án phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6631 ngày 02/12/2015 và sẽ thuộc trường hợp chuyển tiếp nếu đủ điều kiện, thực hiện thu hồi đất theo Khoản 60, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ. 

Tuy nhiên, Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000164 ngày 06/6/2008 đã hết hạn từ ngày 06/6/2011, chưa được gia hạn; về pháp lý thì Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam không còn là chủ đầu tư của dự án. Do đó, công dân đề nghị UBND thành phố thu hồi Quyết định số 756 ngày 08/02/2010 và Quyết định số 6464 ngày 29/12/2010 về việc thu hồi 6.733m2 đất giao Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam để thực hiện dự án là có cơ sở.

UBND TP giao Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với UBND phường Mễ Trì (trước đây là xã Mễ Trì), trước hết là của Chủ tịch UBND phường Mễ Trì và các đơn vị, cá nhân liên quan về các sai phạm trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng (nêu trên); tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ đối với khu đất của dự án, không để phát sinh vi phạm.

UBND TP cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm thủ tục, trình UBND thành phố thu hồi Quyết định số 756 ngày 08/02/2010 và Quyết định số 6464 ngày 29/12/2010 của UBND thành phố về việc thu hồi 6.733m2 đất tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm giao Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam để thực hiện dự án. Đồng thời đề xuất UBND thành phố xem xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện dự án theo quy định tại Điều 73 Luật Đất đai năm 2013.

 Giang Thân

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica