Không quy hoạch, vẫn bổ nhiệm hàng trăm lãnh đạo

Cập nhật: 09/08/2019 12:50

(Thanh tra)- Đó là thực trạng đã diễn ra tại 4 đơn vị thuộc Bộ Y tế là Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung ương Cần Thơ, Đại học (ĐH) Y dược Cần Thơ, ĐH Y Hà Nội và ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh.

Không quy hoạch, vẫn bổ nhiệm hàng trăm lãnh đạo
ĐH Y Hà Nội - 1 trong 4 đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được TTCP thanh tra và phát hiện bổ nhiệm 60 người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị, bộ môn đều chưa có quy hoạch. Ảnh: HH

Báo Thanh tra ngày 6/8/2019 có bài “Thanh tra Chính phủ (TTCP) kết luận nhiều vi phạm trong thực hiện tự chủ tại Bộ Y tế”, phản ánh trong quá trình thanh tra trách nhiệm tại Bộ Y tế, TTCP đã phát hiện ra những vi phạm trong quá trình tự chủ tại Bộ này. Cũng tại kết luận thanh tra, hàng loạt sai phạm trong bổ nhiệm lãnh đạo tại các đơn vị sự nghiệp cũng đã được TTCP phanh phui.

Chưa xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm

4 đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được TTCP thanh tra là những đơn vị được giao tự chủ 1 phần chi thường xuyên. Riêng, ĐH Y dược Cần Thơ từ năm 2017 thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quyết định Phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện tự chủ theo Nghị định 43/2006, các đơn vị này đã để xảy ra nhiều sai phạm.

TTCP chỉ rõ, giai đoạn 2013 - 2016, BVĐK Trung ương Cần Thơ, Trường ĐH Y dược Cần Thơ chưa xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Trong quá trình thực hiện tự chủ về bộ máy, BVĐK Trung ương Cần Thơ cũng chưa ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của 38 phòng, khoa, trung tâm và các tổ chức khác trực thuộc Bệnh viện.

Cũng trong giai đoạn trên, Hội đồng trường cũng như Hội đồng quản lý bệnh viện thuộc trường của 3 trường ĐH thuộc Bộ Y tế đều chưa được thành lập theo quy định.

Đáng nói, Trường ĐH Y dược Cần Thơ đã trình Bộ Y tế phê duyệt Hội đồng Trường và Chủ tịch Hội đồng trường là nguyên hiệu trưởng (sinh năm 1955, được Bộ trưởng Bộ Y tế đồng ý kéo dài thời gian công tác để trực tiếp giảng dạy và nghiên cứu khoa học kể từ ngày 20/1/2017) không đúng tiêu chuẩn về độ tuổi theo quy định.

Cơ cấu tổ chức của 7 khoa của ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh còn 1 số ban thuộc khoa trong khi đã có các phòng chức năng thuộc trường dẫn tới chồng chéo nhiệm vụ, trùng lặp về vị trí việc làm.

Tại BVĐK Trung ương Cần Thơ và 3 trường ĐH đều chưa xây dựng kế hoạch biên chế cũng như kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm.

TTCP cũng phát hiện, năm 2012, BVĐK Trung ương Cần Thơ được Bộ Y tế giao chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh là 800 giường; năm 2015 đề án vị trí việc làm của bệnh viện được Bộ Y tế phê duyệt với chỉ tiêu giường bệnh vẫn được duy trì đến nay, nhưng số lượng người làm việc theo đề án được phê duyệt lại thấp hơn 155 người so với định mức biên chế.

Để đảm bảo nhân lực làm nhiệm vụ chăm sóc, điều trị lượng bệnh nhân quá tải so với chỉ tiêu kế hoạch giường được Bộ Y tế giao, bệnh viện phải ký hợp đồng lao động chuyên môn với một số trường hợp có thời hạn vượt quá 2 lần theo quy định của Bộ luật Lao động.

“Quên” không quy hoạch lãnh đạo

TTCP chỉ rõ, từ năm 2013 - 11/11/2015, BVĐK Trung ương Cần Thơ không thực hiện công tác quy hoạch đối với chức danh lãnh đạo, quản lý khoa, phòng, trung tâm. Đến ngày 12/11/2015, bệnh viện mới có quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh trưởng, phó trưởng khoa, phòng bệnh viện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

TTCP cho biết: Trong giai đoạn trên, do bệnh viện không xây dựng, phê duyệt quy hoạch nên số viên chức được bổ nhiệm trong thời kỳ này đều không có quy hoạch. Thời gian này, bệnh viện bổ nhiệm mới 34 người. Đáng nói, có 1 trường hợp giao quyền trưởng khoa khi chưa giữ chức vụ cấp phó, 1 trường hợp bổ nhiệm khi đã quá tuổi.

Đến năm 2016, bệnh viện có 28 người được bổ nhiệm mới, trong đó có 4 người không có trong quy hoạch được bệnh viện phê duyệt. Nguyên nhân được giải thích là do các khoa thiếu hụt cán bộ lãnh đạo, quản lý trong khi những người có trong quy hoạch lại chưa đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm.

Tình trạng này cũng diễn ra tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ. Từ năm 2013 - 31/8/2016, nhà trường không thực hiện công tác quy hoạch đối với chức danh lãnh đạo, quản lý khoa, bộ môn, phòng, ban, trung tâm. Đến tháng 9/2016, trường mới ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

Do không xây dựng quy hoạch, nên từ năm 2013 đến trước tháng 9/2016, có tới 91 người được bổ nhiệm mới không có quy hoạch.

Giai đoạn 2013 - 2016, Trường ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh và ĐH Y Hà Nội đã triển khai công tác quy hoạch nhưng lại chưa ban hành được quyết định phê duyệt. Giai đoạn này ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh bổ nhiệm mới 258 người, ĐH Y Hà Nội bổ nhiệm mới 60 người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị, bộ môn đều chưa có quy hoạch.

Kết luận của TTCP cho biết thêm, ngày 6/9/2017, ĐH Y Hà Nội mới ban hành quyết định phê duyệt kết quả quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2021. Các đơn vị trực thuộc trường (bệnh viện, 2 viện đào tạo) cũng đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch trong thời gian này.

Những người được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc Bệnh viện đều là viên chức, trong khi một số trường hợp có năng lực đang làm việc theo hợp đồng lao động dài hạn tại bệnh viện nhưng chưa được xem xét đưa vào quy hoạch phát triển. Những đối tượng này Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể cho các bệnh viện thuộc trường thực hiện.

Đến ngày 31/12/2017, một số khoa, phòng, đơn vị, bộ môn của trường còn thiếu vị trí lãnh đạo quản lý là cấp trưởng, cấp phó, đặc biệt bệnh viện có 14/37 đơn vị trực thuộc chưa kiện toàn cấp trưởng, cấp phó đơn vị.

Trước sai phạm tại các đơn vị, TTCP kiến nghị, Bộ Y tế chỉ đạo 4 đơn vị trực thuộc nói trên rà soát tiêu chuẩn của 447 viên chức được bổ nhiệm mới không có quy hoạch; Trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định thì hủy quyết định bổ nhiệm…

Hàng loạt sai phạm trong tự chủ tài chính, quản lý sử dụng tài sản, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế… cũng đã được TTCP chỉ ra tại các đơn vị này, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin ở số báo sau.

Hải Hà

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica