Khánh Hòa: Nhiều vi phạm tại 2 dự án Khu dân cư sinh thái Vườn Tài và Khu nhà ở Phước Lợi

Cập nhật: 11/01/2019 15:16

(Thanh tra)- Thanh tra toàn diện việc chấp hành theo các quy định của pháp luật đối với 2 dự án Khu dân cư sinh thái Vườn Tài tại xã Vĩnh Trung, Vĩnh Hiệp và dự án Trung tâm Thương mại - Khu nhà ở liền kề (nay là Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi) tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang, do Công ty TNHH Phúc Hậu Tứ Hải và Công ty CP Bất động sản Quang Thanh làm chủ đầu tư, UBND tỉnh chỉ ra nhiều sai phạm.

Không thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Việc thành lập Công ty TNHH Phúc Hậu Tứ Hải để thực hiện dự án Khu dân cư sinh thái Vườn Tài là đúng quy định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án của chủ đầu tư từ tháng 9/2011 - 8/2012 cho thấy, việc thành lập Công ty TNHH Phúc Hậu Tứ Hải làm chủ đầu tư dự án, bản chất chỉ nhằm để huy động vốn đầu tư từ Úc thông qua hình thức ủy quyền từ Công ty TNHH Thương mại Quang Thanh - pháp nhân thực hiện giai đoạn thỏa thuận địa điểm đầu tư.

Sau đó, Công ty Quang Thanh đã thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án bằng hình thức từ Công ty TNHH Phúc Hậu Tứ Hải ủy quyền lại thông qua hợp đồng số 27/HĐQLDA ngày 19/3/2012 do ông Bùi Trung Hậu, ông Trương Văn Quang - giám đốc ký và Hợp đồng số 01 /HĐUQ/PHTH-QT ngày 12/4/2017 do ông Trương Văn Quang - giám đốc, cùng đại diện 2 pháp nhân ký. Việc làm trên không đúng về đại diện ủy quyền được quy định tại Điều 139, Bộ luật Dân sự năm 2005 và Khoản 3, Điều 141, Bộ luật Dân sự năm 2015.

Mặt khác, chủ đầu tư không thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi thay đổi mục tiêu đầu tư và thay đổi loại hình công ty trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Việc thay đổi mục tiêu đầu tư từ Khu dân cư sinh thái sang Khu đô thị mới, tuy được UBND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 4794/UBND-XDNĐ ngày 23/8/2013, phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) tại Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 15/11/2013; nhưng đây chỉ là về mặt chủ trương, về pháp lý, chủ đầu tư không thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là sai quy định; do đó việc chuyển đổi mục tiêu, UBND tỉnh không công nhận vì không có căn cứ pháp lý khi chưa được cho phép điều chỉnh trên giấy chứng nhận đầu tư.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH MTV, thay đổi trụ sở đến TP Hồ Chí Minh và thay đổi tên doanh nghiệp và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH hai thành viên; tuy không thay đổi pháp nhân nhưng chủ đầu tư không làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là sai quy định.

Chậm tiến độ

Việc chấp hành các quy định về pháp luật đất đai phần đất nông nghiệp do xã được giao quản lý (5%), kết luận chỉ ra, chủ đầu tư có quan điểm đã chi gần 20 tỷ đồng để ứng trước tiền bồi thường cho các hộ dân và triển khai thi công tuyến đường số 74 (lộ giới 35m, từ ngã tư cây xăng đến Khu dân cư Phước Lợi), được phép khấu trừ vào tiền sử dụng đất của dự án theo các Văn bản số 963/UBND-XDNĐ ngày 2/3/2012 và 5297/UBND-XDNĐ ngày 24/9/2012 của UBND tỉnh, vượt chi phí bồi thường đối với 5,8835ha đất nông nghiệp do UBND xã Vĩnh Hiệp quản lý. Tuy nhiên, qua khảo sát, nhà đầu tư xác định giá đất lúa chuyển nhượng tại khu vực chỉ khoảng gần 6 tỷ đồng, nên được hiểu rằng phần đất này đã được chủ đầu tư thỏa thuận xong với Nhà nước và đang chờ các thủ tục tiếp theo. Tổng diện tích đất xem như đã thỏa thuận bồi thường là 7,5608ha .

Nhưng quan điểm trên của chủ đầu tư là chưa đủ căn cứ, vì hiện nay UBND tỉnh chưa ban hành quyết định thu hồi và cho thuê phần đất 5% cho chủ đầu tư để thực hiện dự án theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; chi phí ứng trước tiền bồi thường cho các hộ dân liên quan tuyến đường số 74 chưa được các cơ quan chuyên môn của tỉnh, UBND TP Nha Trang xác định đầy đủ đơn giá đất để tính toán và chi phí đầu tư tuyến đường trên, nên chưa đủ tài liệu để xác định và chưa được đại diện các cơ quan chuyên môn của tỉnh, TP Nha Trang xem xét, thẩm định giá trị cụ thể.

Kết luận cũng chỉ ra, dự án chậm tiến độ hơn 3 năm (từ thời điểm tháng 12/2013 - 3/2017) vi phạm quy định trên giấy chứng nhận đầu tư mà chủ đầu tư đã cam kết với UBND tỉnh.

Đặc biệt, triển khai thi công tuyến đường giao thông số 74 lộ giới 35m, tuy có 4 văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Kế hoạch & Đầu tư đã có hướng dẫn cho chủ đầu tư, nhưng khi chưa có quyết định của UBND tỉnh giao Công ty CP Bất động sản Quang Thanh là chủ đầu tư công trình tuyến đường số 74, hồ sơ dự án chưa trình cấp thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu tư chưa phê duyệt thiết kế, dự toán và được cấp phép xây dựng nhưng tự ý triển khai thi công là trái quy định, do đó chi phí thi công một số hạng mục của tuyến đường số 74, chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm.

Kiến nghị xử lý gần 4 tỷ đồng

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan đến các khuyết điểm, tồn tại, tổ chức kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Đối với dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi, giao Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND TP Nha Trang tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục thu hồi đất theo quy định đối với phần đất còn lại của dự án mà nhà đầu tư không thỏa thuận được, đề nghị Nhà nước thu hồi đất với diện tích 1,27051ha, gần bằng 30% nhu cầu của dự án theo quy định và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, về kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chủ đầu tư đã tự nguyện thực hiện việc ứng trước và được khấu trừ tiền sử dụng đất phải nộp, được UBND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 5432/UBND-XDNĐ ngày 26/7/2016, nay tiếp tục thực hiện.

Yêu cầu UBND TP Nha Trang khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành bổ sung giá đất để tính toán chi phí bồi thường, khấu trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà chủ đầu tư phải nộp là 3,7 tỷ đồng.

Yêu cầu Cục Thuế tỉnh xem xét, rà soát xử lý thu trước số tiền sử dụng đất, thuê đất 195,7 triệu đồng theo quy định của pháp luật về thuế.

Bảo Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica