Hủy các quyết định áp dụng luật không đúng của TP Hạ Long

Cập nhật: 07/03/2017 09:42

(Thanh tra)- Qua hồ sơ tài liệu, kết quả làm việc với các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan, có cơ sở để xác định thửa đất số 76/77/BĐĐC phường Hà Khẩu không phải do Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Tiêu Giao, HTX Nông nghiệp An Tiêm và HTX Nông nghiệp Việt Thắng quản lý, sử dụng.

Hủy các quyết định áp dụng luật không đúng của TP Hạ Long
Một góc TP Hạ Long. Ảnh minh họa: http://thanhdoanhalong.gov.vn

Năm 1998, ông Nguyễn Văn Bảy đã có đơn xin thuê đất được UBND phường Hà Khẩu xác nhận. Sau đó, ông Bảy là người san gạt gò đồi đất trống, tôn tạo để có được mặt bằng 778,7m2 đất và sử dụng từ đó đến nay. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Bảy cũng không làm thủ tục thuê đất theo ý kiến xác nhận của UBND phường Hà Khẩu. Quá trình sử dụng đất (SDĐ), xây dựng nhà xưởng của ông Nguyễn Văn Bảy từ năm 1999 - 2015 không bị các cơ quan chức năng lập biên bản, xử lý vi phạm. Như vậy, ông Bảy là người SDĐ ổn định vào mục đích sản xuất, kinh doanh từ năm 1999 đến nay và thuộc trường hợp SDĐ không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1, Điều 100, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (giấy đề nghị thuê đất có xác nhận của UBND phường Hà Khẩu ngày 6/4/1998 không thuộc một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1, Điều 100, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, chỉ là giấy để xác định thời điểm bắt đầu sử dụng đất).

Căn cứ Khoản 2, Điều 101, Luật Đất đai năm 2013; Điểm b, Khoản 2 và Khoản 6, Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Mục 1, Văn bản số 352 ngày 13/3/2015 của Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận (GCN), nhận thấy, ông Bảy đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích 778,7m2 đất (thuộc thửa số 76/77/BĐĐC phường Hà Khẩu tại tổ 70, khu 7) và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Việc UBND phường Hà Khẩu (do ông Nguyễn Văn Thắng, cán bộ địa chính) lập Biên bản vi phạm hành chính số 19 ngày 23/6/2015 đối với ông Bảy về hành vi chiếm đất và tổ chức thi công xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng là không đúng quy định pháp luật. (Thời điểm SDĐ của ông Nguyễn Văn Bảy từ năm 1999, xây dựng nhà xưởng từ năm 2002 nhưng đến năm 2015 UBND phường Hà Khẩu mới lập biên bản vi phạm hành chính). Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long ra Quyết định số 540 ngày 29/6/2015 “áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả” là không đúng quy định, dẫn đến việc Chủ tịch UBND TP Hạ Long ra Quyết định số 602 ngày 17/7/2015 cưỡng chế thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chỉnh gây ra đối với ông Bảy không đúng quy định.

Việc SDĐ của ông Nguyễn Văn Bảy là phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013, đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp phù hợp với quy hoạch và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Tuy nhiên, năm 2012, UBND tỉnh đã có Quyết định số 255 ngày 8/2 ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó giao UBND các huyện, thị xã, TP kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất để xác định số lượng, lộ trình di dời. Cơ sở sản xuất của ông Bảy thường xuyên gây tiếng ồn nên cần được di dời ra khỏi khu dân cư để tránh gây ô nhiễm môi trường cho nhân dân.

Từ kết quả thẩm tra, xác minh trên, mới đây, tại Quyết định số 05, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đã chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bảy (trú tại tổ 43, khu 4, phường Hà Khẩu) về việc UBND TP Hạ Long ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và cưỡng chế thực hiện quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi chiếm đất, tổ chức thi công xây đựng trên đất không được phép xây dựng của gia đình ông trên diện tích 778,7m2 đất thuộc thửa số 76/77/BĐĐC phường Hà Khẩu trái quy định của pháp luật.

Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 3370 ngày 28/12/2015 của Chủ tịch UBND TP Hạ Long về việc giải quyết khiếu nại của ông Bảy.

Hủy bỏ Quyết định số 540 ngày 29/6/2015 của Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long và Quyết định số 602 ngày 17/7/2015 của Chủ tịch UBND TP Hạ Long vì áp dụng các quy định của pháp luật để xử lý hành vi vi phạm hành chính không đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND TP Hạ Long thực hiện việc di dời cơ sở sửa chữa ô tô, máy móc của ông Bảy ra khỏi khu dân cư và thực hiện các chính sách hỗ trợ di dời theo quy định của pháp luật; hướng dẫn ông trong việc di dời cơ sở sửa chữa đảm bảo theo đúng quy định của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 2952 ngày 27/5/2015 "Triển khai Nghị quyết số 19 ngày 12/3/2015 của Chính phủ và Chương trình Hành động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ninh năm 2015” và Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Bồi thường diện tích đất nêu trên cho ông Bảy nếu UBND TP Hạ Long thực hiện đầu tư xây dựng nhà văn hóa khu 7. Trường hợp không thực hiện đầu tư thì hướng dẫn ông Bảy làm thủ tục cấp GCNQSDĐ phù hợp với quy hoạch QSD và nguyện vọng của gia đình.

Bồi thường, hỗ trợ đối với các công trình xây dựng trên đất; thiệt hại do ngừng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do phải chấp hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với ông Nguyễn Văn Bảy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo UBND TP Hạ Long tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên quan.

Minh Vy

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica