Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế: Chưa thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật Nhà nước

Cập nhật: 06/07/2018 08:16

(Thanh tra)- Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND thị xã Hương Thủy. Kết luận đã chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót, trong đó việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và năm 2016 của thị xã còn chậm so với quy định.

Hàng nghìn hồ sơ cấp đổi GCNQSĐĐ quá thời hạn quy định

Kiểm tra 1.287 hồ sơ cấp lần đầu, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), cho thấy còn một số thiếu sót, sai phạm: Các hồ sơ cấp lần đầu, cấp đổi GCNQSDĐ và đăng ký biến động không kèm theo giấy biên nhận hồ sơ của bộ phận một cửa thị xã chuyển đến là không đúng quy định; 2.464 hồ sơ thực hiện quá thời hạn quy định (năm 2014 là 867 hồ sơ, năm 2015 là 984 hồ sơ và năm 2016 là 613 hồ sơ).

Từ năm 2014 - 2016, tại thị xã có 19 trường hợp giao đất ở không qua hình thức đấu giá. Nhiều trường hợp đã được cấp GCNQSDĐ nhưng không có quỹ đất sạch để giao đất trên thực địa do chưa được giải phóng mặt bằng, đất có tranh chấp hoặc vướng quy hoạch...

27 trường hợp đã có quyết định cho thuê đất của UBND thị xã nhưng Phòng Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa ký hợp đồng với người thuê đất; người thuê đất chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính và chưa được cấp GCNQSDĐ.

Đặc biệt, kiểm tra 4 dự án có thu hồi đất đã hoàn thành và quyết toán với tổng diện tích đất thu hồi là 5,148ha, đoàn thanh tra chỉ ra, việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ chậm so với quy định đối với dự án khu tái định cư và dân cư đường và cầu hồ Châu Sơn; quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ không cùng một ngày theo quy định đối với dự án khu tái định cư và dân cư đường và cầu hồ Châu Sơn (quyết định thu hồi đất ngày 27/6/2016; quyết định phê duyệt phương án bồi thường ngày 30/6/2016); ban hành thông báo thu hồi đất chậm so với quy định đối với dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thanh Lam, giai đoạn 2 tại phường Thủy Phương; chưa thực hiện niêm yết quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư tại UBND phường, xã đối với các dự án, công trình bị thu hồi đất.

Tại một số khu đất đấu giá QSDĐ, còn 10 lô tại 4 khu đất đấu giá mặc dù đã có quyết định phê duyệt giá đất tối thiểu để chuyển QSDĐ của UBND tỉnh và quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng của UBND thị xã Hương Thủy nhưng đến nay chưa thực hiện bán đấu giá.

Nhiều đơn vị sử dụng ngân sách sai quy định

Thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai tại UBND phường Thủy Châu cho thấy, trên địa bàn phường có 101 trường hợp chưa được cấp GCNQSDĐ; 8 trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp với diện tích 3.091m2. Các trường hợp xây dựng trái phép thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2005 trở về trước và UBND phường không có các văn bản xử lý việc xây dựng trái phép đối với các hộ gia đình, cá nhân.

Tương tự, tại UBND xã Thủy Vân còn 181 trường hợp chưa được cấp GCNQSDĐ; thành phần hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai không có trưởng thôn và đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất tranh chấp là không đúng theo quy định...

Thanh tra việc quản lý và sử dụng ngân sách của một số đơn vị trực thuộc thị xã; đoàn thanh tra chỉ ra, vẫn còn một số đơn vị thiếu sót, sai phạm.

Tại Văn phòng HĐND và UBND thị xã (Văn phòng thị xã), Phòng Kinh tế, Trung tâm Văn hoá thông tin - Thể thao, Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa lập danh mục tài sản cố định theo tiêu chuẩn mới, những tài sản cố định không đủ tiêu chuẩn theo quy định chưa được chuyển sang theo dõi, quản lý, sử dụng như công cụ, dụng cụ lâu bền.

Văn phòng thị xã, Phòng Kinh tế, Trung tâm Văn hoá thông tin - Thể thao, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND phường Thủy Châu và UBND xã Thủy Vân không thực hiện việc kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm là không đúng quy định tại Khoản 6, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2012.

Văn phòng thị xã, Trung tâm Văn hoá thông tin - Thể thao có sử dụng xe công nhưng không quy định định mức chi phí tiêu hao nhiên liệu, không có sổ theo dõi số km đầu và số km cuối của mỗi xe ô tô để làm căn cứ thanh toán chi phí tiêu hao nhiên liệu.

Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định xử lý thu hồi vào ngân sách Nhà nước số tiền 245,6 triệu đồng.

Bảo Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica