Hà Nội: Đề nghị xem xét trách nhiệm nguyên Chủ tịch huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Lim

Cập nhật: 06/08/2019 10:27

(Thanh tra)- UBND TP Hà Nội vừa ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Trọng Lim - nguyên Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai; bà Lê Thị Hà - Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện dự án Công ty May xuất khẩu và Thương mại Huy Ngọc và dự án Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại Sông Đà trên địa bàn xã Bình Minh, huyện Thanh Oai.

Hà Nội: Đề nghị xem xét trách nhiệm nguyên Chủ tịch huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Lim
Kết luận nội dung tố cáo. Ảnh: TQ

Đối với nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Trọng Lim - nguyên Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai không thực hiện đúng các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) số 282/QĐ-UB ngày 15/3/2002 (thu hồi đất, giao Công ty May xuất khẩu và thương mại Huy Ngọc thuê đất 30 năm nhưng các hộ dân chỉ mới nhận tiền thuê 12 năm, còn thiếu 18 năm; giá thuê đất là 2.327,5 đồng/m2/năm, tức khoảng 25 triệu đồng/sào, nhưng các hộ dân mới nhận được 10.350.000đồng/sào).

Quyết định số 443/QĐ-UB ngày 11/4/2003 (thu hồi đất, giao Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại Sông Đà thuê là 30 năm, nhưng các hộ dân chỉ được nhận tiền thuê đất 11,5 năm, còn thiếu 18,5 năm; giá thuê đất là 4.200 đồng/m2/năm, tức khoảng 45 triệu đồng/sào nhưng các hộ dân mới nhận được 10.800.000đồng/sào).

Kết quả xác minh cho thấy, từ tháng 11/2001 đến tháng 6/2003, các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi theo 2 quyết định nêu trên đã có đơn đề nghị về việc không cấy ruộng để cho cơ quan thuê đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp. Từng hộ dân đã ký biên bản thỏa thuận nhận tiền đền bù hoa lợi với sản lượng 500kg thóc/sào/năm nhân với số năm còn lại theo quy định của việc giao đất.

Sau khi có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Hà Tây, các doanh nghiệp được thuê đất đã trả tiền đền bù trực tiếp đến các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi theo thỏa thuận 500kg thóc/sào/năm nhân với số năm còn lại theo quy định của việc giao đất (có sự chứng kiến của UBND xã Bình Minh), các hộ đã ký nhận tiền theo thỏa thuận.

Đối chiếu với các quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm thu hồi đất, giao đất thì việc UBND tỉnh Hà Tây cho doanh nghiệp thuê đất là đúng thẩm quyền quy định; không phải người có đất bị thu hồi cho thuê đất. Việc các hộ dân có đất bị thu hồi đề nghị phải được trả tiền thuê đất 30 năm với giá thuê đất là 2.327,5 đồng/m2/năm theo Quyết định số 282/QĐ-UB ngày 15/3/2002 của UBND tỉnh Hà Tây và 4.200 đồng/m2/năm theo Quyết định số 443/QĐ-UB ngày 11/4/2003 của UBND tỉnh Hà Tây là không đúng.

Tuy nhiên, với trách nhiệm là chủ tịch UBND huyện Thanh Oai (thời điểm năm 2002 - 2003), ông Nguyễn Trọng Lim không chỉ đạo Hội đồng đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng lập phương án đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là chưa thực hiện đúng trách nhiệm quy định tại các điều, khoản nêu trên.

UBND TP Hà Nội kết luận, nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Trọng Lim - nguyên Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai không thực hiện đúng các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tây số 282/QĐ-UB ngày 15/3/2002 và Quyết định số 443/QĐ-UB ngày 11/4/2003 là sai.

Ông Nguyễn Trọng Lim - nguyên Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai phải chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện công tác đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đíchquốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng được quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ.

Đối với nội dung công dân tố cáo bà Lê Thị Hà - Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai bao che cho ông Nguyễn Trọng Lim không thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại Văn bản số 4971/UBND-TNMT ngày 21/7/2015.

Theo hồ sơ tài liệu do công dân cung cấp và các tài liệu thu thập được trong quá trình xác minh, UBND TP Hà Nội kết luận, không có hồ sơ, tài liệu nào thể hiện bà Lê Thị Hà - Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai bao che cho ông Nguyễn Trọng Lim - nguyên Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai như công dân tố cáo.

UBND TP Hà Nội giao UBND huyện thanh Oai báo cáo Huyện ủy Thanh Oai chỉ đạo xem xét trách nhiệm đối với ông Nguyễn Trọng Lim - nguyên Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai về những thiếu sót đã nêu ở trên.

Trần Quý

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica