Gia Lai: 75% trạm KTTV chuyên dùng không có quyết định thành lập

Cập nhật: 11/05/2018 14:58

(Thanh tra)- Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng trạm khí tượng thủy văn (KTTV) chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thanh tra tại 4 trạm KTTV chuyên dùng của 4 đơn vị, tổ chức gồm: Trạm KTTV chuyên dùng sân bay Pleiku; hồ thủy lợi Ayun Hạ; hồ thủy điện An Khê - Ka Nak; hồ thủy điện Đăk Srông 2 cho thấy: 3/4 (75%) trạm KTTV chuyên dùng không có quyết định thành lập trạm theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 Luật KTTV (hồ thủy điện Đăk Srông 2, An Khê - Ka Nak và sân bay Pleiku).

Tại thời điểm thanh tra, trạm KTTV chuyên dùng hồ thủy điện Đăk Srông 2 chưa lắp đặt các thiết bị đo mưa và tổ chức đo mưa theo quy định; việc quan trắc, khai thác số liệu KTTV tại 2 trạm KTTV chuyên dùng (hồ thủy điện An Khê - Ka Nak và Đăk Srông 2) được các tổ chức phân công, giao cho các cán bộ chưa được đào tạo về chuyên ngành KTTV thực hiện là chưa phù hợp với quy phạm quan trắc KTTV.

Đoàn thanh tra cũng chỉ ra, trên lưu vực hồ chứa thủy điện Đăk Srông 2, hồ thủy lợi Auyn Hạ không có các trạm KTTV chuyên dùng để đo, tính toán, dự báo lưu lượng nước về hồ chứa theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Chính phủ để phục vụ công tác điều hành nhà máy, phòng chống thiên tai theo quy định.

Kiểm tra tại trạm KTTV chuyên dùng hồ thủy điện An Khê - Ka Nak cho thấy, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đã lắp đặt các thiết bị máy đo tự động để thực hiện quan trắc và khai thác tư liệu KTTV nhưng các máy đo chưa được kiểm định, chưa có giấy tờ về kiểm định của cơ quan có thẩm quyền là thực hiện chưa đúng với quy định tại Khoản 3, Điều 3 Quy định kỹ thuật đối với trạm KTTV tự động ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với công trình đo thủ công của trạm KTTV chuyên dùng hồ thủy điện Đăk Srông 2, An Khê - Ka Nak có thang độ đo 10cm/vạch, hồ thủy lợi Auyn Hạ có thang độ đo là 0,1cm/vạch nhưng chưa được hiệu chuẩn là thực hiện chưa đúng với quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị, các đơn vị, tổ chức có trạm KTTV chuyên dùng ban hành quyết định thành lập trạm khí tượng chuyên dùng. Đối với công trình, thiết bị máy đo tự động, dụng cụ đo thủ công để thực hiện quan trắc các yếu tố KTTV phải đúng quy chuẩn quốc gia, được cơ quan có thẩm quyền kiểm định và hiệu chuẩn theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp công tác dự báo vào mùa mưa lũ theo quy định, cung cấp tư liệu về KTTV cho Đài KTTV khu vực Tây Nguyên để phục vụ công tác điều tra cơ bản, dự báo thời tiết khí hậu và phòng chống thiên tai theo quy định.

Tổng cục KTTV cần lập danh mục các loại phương tiện, máy móc chuyên dùng ngành KTTV phải được kiểm định; chỉ đạo các đơn vị chức năng có kế hoạch, chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện để thu nhận thông tin, dữ liệu quan trắc KTTV từ các trạm KTTV chuyên dùng

UBND tỉnh Gia Lai tăng cường công tác quản lý nhà nước về KTTV; rà soát khu vực đầu nguồn các lưu vực sông suối để lắp đặt thêm các trạm KTTV chuyên dùng phục vụ công tác dự báo, cảnh báo về KTTV, công tác phòng, chống bão lũ, sạt lở đất cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai và khu vực hạ du theo quy định.

Chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị, tổ chức có công trình KTTV chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai phải thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện, dụng cụ, máy đo chuyên ngành KTTV; thực hiện cung cấp các thông tin, số liệu đo đạc các yếu tố KTTV; thực hiện quy chế phối hợp dự báo KTTV mùa mưa lũ với Đài KTTV khu vực Tây Nguyên theo quy định.

Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica