Đồng Nai: Kiểm tra 19.585 cơ sở kinh doanh, cá nhân, tổ chức

Cập nhật: 16/10/2018 15:15

(Thanh tra)- 9 tháng đầu năm, ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai triển khai 74 đoàn thanh tra hành chính tại 111 đơn vị (kỳ trước chuyển sang 10 đoàn, đột xuất 20 đoàn).

Đến nay, đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại 58 đoàn (ban hành kết luận 46 đoàn), phát hiện số tiền sai phạm và kiến nghị thu hồi hơn 2,6 tỷ đồng; đã nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng (đạt 88,9%); chuyển cơ quan điều tra 1 vụ với 1 đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra, Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra đối với đoàn thanh tra toàn diện về việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong kỳ đã thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền hơn 1,7 tỷ đồng; tiếp tục đôn đốc thu hồi số tiền hơn 29,3 tỷ đồng.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các sở, ngành triển khai 3.161 đoàn tại 19.585 cơ sở kinh doanh, cá nhân, tổ chức. Kết quả, phát hiện 4.896 cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh vi phạm. Ban hành 4.863 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền xử phạt hơn 31,4 tỷ đồng. Đã thu hồi được hơn 23 tỷ đồng (đạt 73,3%).

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải tạm giữ 493 giấy phép lái xe. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát hiện có 2 cơ sở là Khách sạn Lam Hồng (TP Biên Hòa) và nhà nghỉ Nguyễn Kim (huyện Trảng Bom) thiếu trách nhiệm để khách lưu trú sử dụng ma túy tại cơ sở.

Bên cạnh đó, triển khai 18 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thanh tra công vụ tại 21 đơn vị. Đã kết thúc thanh tra tại đơn vị 15 cuộc (ban hành kết luận 14 cuộc), đang thực hiện 3 cuộc (trong đó có 8 cuộc thanh tra tại 8 đơn vị về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo).

Qua thanh tra trách nhiệm đã kịp thời kiến nghị chấn chỉnh những sai sót tại đơn vị.

Lê Phương

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica