Công ty CP Vật liệu xây dựng - xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng: Nợ ngân sách hàng chục tỷ đồng

Cập nhật: 08/05/2018 10:04

(Thanh tra)- Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc xác định giá trị doanh nghiệp (DN) khi thực hiện cổ phần hóa (CPH) tại Công ty cổ phần (Cty CP) Vật liệu xây dựng - xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng (Cty).

Công ty CP Vật liệu xây dựng - xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng: Nợ ngân sách hàng chục tỷ đồng
Cty Vật liệu xây dựng - xây lắp và Kinh doanh Nhà Đà Nẵng Nợ ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Thái Hải

Lỗ 4,8 tỷ đồng

Kết luận chỉ ra, trong hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp có 3 khoản phải trả ngân sách Nhà nước (NSNN), nhưng đến thời điểm ngày 15/10/2014, Cty chưa nộp trả. Cụ thể: Khoản nợ phải trả Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng chưa được đối chiếu với số tiền 495,6 triệu đồng; 3 tỷ đồng về phân phối lợi nhuận được chia trên vốn chủ sở hữu từ năm 2009 - 2011; thu phát sinh trước năm 2013 là 265,5 triệu đồng.

Mặt khác, khoản tiền sử dụng đất được Cục Thuế Đà Nẵng kiểm tra thuế ngày 26/6/2015, Cty đã báo cáo tài chính và Hồ sơ xác định giá trị DN thể hiện số tiền âm 187,6 tỷ đồng. Đây là số tiền NSNN còn phải cấp cho Cty để chi trả cho các dự án.

Theo kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính của Cty từ ngày 1/7/2013 đến ngày 15/10/2014, Cty lỗ 4,8 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 1052 ngày 14/02/2014 của UBND TP, tài sản không đưa vào CPH gồm toàn bộ tài sản không có nhu cầu sử dụng, có giá trị sổ sách là 15,7 tỷ đồng, Cty đã lập thủ tục, bán thanh lý một số tài sản. Tuy nhiên, trước thời điểm chính thức chuyển thành Cty CP, Cty đã không phối hợp, đề nghị Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng nộp số tiền 711,3 triệu đồng vào NSNN khi bán nhà máy gạch Tuynel Tam Phước

Đối với số tiền bán hàng tồn kho, Cty thực hiện bán gạch tại Nhà máy gạch Tuynel Tam Phước và Xí nghiệp gạch ngói Quảng Thắng được số tiền 1,1 tỷ đồng và bán 3 chiếc xe ô tô là 400,9 triệu đồng, không tính vào giá trị DN nên Cty phải nộp vào NSNN, nhưng đến nay Cty chưa thực hiện.

Ngoài ra, còn 3,8 tỷ  đồng khoản nợ phải thu khó đòi Cty chưa bàn giao cho Cty Mua bán nợ Việt Nam.

Nợ kho bạc gần 27 tỷ đồng

Kết luận cũng chỉ ra, đến ngày ngày 15/8/2017, số tiền nợ tạm ứng kho bạc và số tiền chi trả đền bù chưa quyết toán trên 27 tỷ đồng,trong đó, số tiền đã chi đền bù chưa lập thủ tục thanh toán là 2,2 tỷ đồng; số tiền nợ tạm ứng ngân sách 24,8 tỷ đồng.

Mặt khác, cũng đến ngày 15/8/2017, Cty còn nợ NSNN 24,8 tỷ đồng, trong đó: Tiền đền bù đã chi chưa lập thủ tục thanh toán trên 2,2 tỷ đồng; tiền đền bù đã thanh toán vượt số thực chi trên 935,3 triệu đồng; tiền sử dụng đất phải nộp Khu Golden Hill trên 1,1 tỷ đồng; số dư đền bù chưa chi trên 20,5 tỷ  đồng.

Đối với số tiền 2,6 tỷ đồng trả trước cho người bán phát sinh tại Văn phòng Cty, đây là khoản đã được Kho bạc cho rút vốn đầu tư dựa vào hồ sơ thanh toán khối lượng theo từng đợt nhưng các nhà thầu này chưa xuất hóa hơn cho Cty. Do đó, Cty có trách nhiệm tiếp tục theo dõi cho đến khi quyết toán.

Về khoản công nợ phát sinh trước ngày 15/10/2014 và phát sinh qua thanh tra thuế từ năm 2013 đến ngày 15/10/2014 chưa được hạch toán vào chi phí với số tiền trên 5 tỷ đồng. Trong đó, 1,2 tỷ đồng đã được Cty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2013, xóa nợ chuyển cho Cty mua bán nợ Việt Nam và không có trong tổng giá trị tài sản để thực hiện CPH, nhưng lại không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ kèm theo là không đúng quy định.

Kiến nghị nộp trên 30,1 tỷ đồng vào NSNN

Thanh tra TP kiến nghị, UBND TP phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính và giá trị phần vốn Nhà nước thời điểm chính thức chuyển sang Cty CP theo đề nghị của Trưởng ban Ban Chỉ đạo CPH; yêu cầu Sở Tài chính TP lập thủ tục thu, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các khoản phải nộp NSNN mà đến thời điểm thanh tra Cty CP và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng chưa nộp; yêu cầu Kho bạc Nhà Nước Đà Nẵng lập các thủ tục để thu hồi số tiền Cty phải hoàn trả NSNN tính đến thời điểm ngày 15/8/2017 số tiền 24,8 tỷ đồng; yêu cầu Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng nộp số tiền 711,3 triệu đồng về khoản bán thanh lý tài sản của Nhà máy gạch Tuynel Tam Phước vào NSNN.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, ông Nguyễn Văn Bường - nguyên Tổng Giám đốc Cty và bà Nguyễn Thị Thiên, ông Vũ Khắc Trung - nguyên Kế toán trưởng Cty về những hạn chế, thiếu sót.

Kiến nghị Cty thực hiện nộp và lập thủ tục thanh toán đầy đủ số tiền trên 30,1 tỷ đồng vào NSNN theo quy định; tạo điều kiện, phối hợp với nguyên Kế toán trưởng Cty - bà Nguyễn Thị Thiên, ông Vũ Khắc Trung để sao lục các hồ sơ liên quan đến khoản phải thu trên 5 tỷ đồng.

Yêu cầu bà Nguyễn Thị Thiên, ông Vũ Khắc Trung phải có trách nhiệm trong việc phối hợp với Cty để sao lục các hồ sơ liên quan đến khoản phải thu nêu trên.

Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica