Chuyển mục đích sử dụng đất tại Bắc Giang

Cập nhật: 22/10/2018 22:05

(Thanh tra)- Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Bắc Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 37 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Chuyển mục đích sử dụng đất tại Bắc Giang

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu  UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ./.

Kim Hồng

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica