Bà Rịa – Vũng Tàu:

Chuyển Công an điều tra sai phạm trong tăng vốn điều lệ

Cập nhật: 01/01/2020 21:38

(Thanh tra) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) vừa có Thông báo Kết luận thanh tra toàn diện hoạt động đối với Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (VTSC), từ thời điểm cổ phần hóa đến 31/7/2017. Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT đã chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để làm rõ hành vi sai phạm.

Chuyển Công an điều tra sai phạm trong tăng vốn điều lệ
Thông báo Kết luận của UBND tỉnh BR-VT. Ảnh: TN

Tăng vốn điều lệ khi chủ sở hữu chưa đồng ý

Theo Thông báo Kết luận của UBND tỉnh BR-VT, trong quá trình cổ phần hóa và kinh doanh thì VTSC và người đại diện phần vốn của Nhà nước tại công ty có những sai phạm, cụ thể.

Giai đoạn từ tháng 5/2007 - 6/2012, ông Lê Thành Kính là người đại diện 66,05% vốn Nhà nước, đã tham gia biểu quyết đồng ý tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông ngày 25/5/2007, về việc tăng vốn điều lệ từ 81 tỷ lên 110 tỷ đồng, đã làm giảm tỷ lệ phần vốn góp của chủ sở hữu từ 66,05% xuống 48,64%, mà chưa có sự đồng ý của UBND tỉnh.

Việc làm của ông Lê Thành Kính nêu trên có dấu hiệu vi phạm quy định tại Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi năm 2009) tại Điều 282 (nay là Điều 357 Bộ luật Hình sự năm 2015), quy định về "tội lạm quyền trong thi hành công vụ".

Giai đoạn từ 7/2012 - 8/2017, ông Lưu Minh Phương là người đại diện quản lý 20% và ông Lê Ngọc Tấn là người đại diện quản lý 28,63% phần vốn Nhà nước, đã tham gia biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2015, về việc ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định vấn đề tham gia góp vốn 150 tỷ đồng thành lập doanh nghiệp khác để đầu tư dự án Cảng Tổng hợp và container Cái Mép Hạ (diện tích 86,6ha) và góp vốn 93,786 tỷ đồng thành lập doanh nghiệp khác để đầu tư dự án Cảng Tổng hợp Cái Mép (diện tích 13,227ha), mà chưa xin ý kiến của chủ sở hữu là UBND tỉnh.

"Việc làm của ông Lưu Minh Phương và ông Lê Ngọc Tấn nêu trên là vi phạm điểm đ Khoản 1 Điều 48 của Luật Quản lý và sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014", Thông báo nêu rõ.

 

Trụ sở Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (Đường 30 Tháng 4, phường 11, TP.Vũng Tàu). Ảnh: X.Thành

 

Theo UBND tỉnh BR-VT, việc công ty cho rằng người đại diện vốn Nhà nước căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 29 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 6 Thông tư 21/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, để tham gia biểu quyết tại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện 2 dự án trên và người đại diện phần vốn Nhà nước đã có Công văn số 01 ngày 5/11/2012 và Công văn số 471 ngày 2/12/2014 để xin ý kiến chủ sở hữu về dự án đầu tư (theo Công văn giải trình số 257-2017/CV-VTSC ngày 22/11/2017 của công ty) là không có cơ sở.

Qua xem xét nội dung Công văn số 01 và Công văn số 471 không có nội dung xin ý kiến của UBND tỉnh về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Cảng Tổng hợp Cái Mép và Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Mép Hạ.

Ngoài ra, tại thời điểm công ty đại hội đồng cổ đông năm 2015 và ký các biên bản thỏa thuận góp vốn thì Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014 đã có hiệu lực thi hành. Do đó, việc người đại diện vốn Nhà nước căn cứ quy định tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP và Thông tư số 21/2014/TT-BTC là không phù hợp về mặt áp dụng quy định pháp luật.

Chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ

Khi phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần cho tất cả cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có, với giá 12.000 đồng/cổ phần, VTSC đã không thông báo bằng văn bản đến cổ đông Nhà nước theo phương thức bảo đảm và đã phân bổ số cổ phần ưu tiên của Nhà nước cho các cổ đông còn lại, chưa thông qua hội đồng quản trị.

Ngày 24/5/2017, VTSC ký hợp đồng với Codar PTE Ltd. Singapre nhập khẩu thiết bị hàng hải trị giá 49.476 USD, với điều khoản thanh tra trước 100%.

Ngày 21/8/2017, VTSC có Công văn số 187/CV.CT gửi Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh BR-VT với nội dung: "Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu kính đề nghị Công an tỉnh BR-VT giúp đỡ để có thể thu hồi một khoản tiền mà công ty đã chuyển vào tài khoản tại ngân hàng ở Hà Lan do email của công ty bị hacked…".

Ngày 22/11/2017, VTSC có Văn bản số 258-2017/CV-VTSC gửi Đoàn Thanh tra với nội dung: "Công ty xin báo cáo để Đoàn Thanh tra nắm được diễn biến tình hình thu hồi số tiền trên và rất biết ơn nếu quý đoàn có đề nghị để Công an tỉnh BR-VT giúp đỡ tiến hành các thủ tục để thu hồi số tiền nói trên cho công ty trong thời gian sớm nhất có thể".

Tại Thông báo Kết luận, UBND tỉnh BR-VT cho biết, đến thời điểm thanh tra, VTSC vẫn chưa thu hồi được số tiền 49.476 USD.

Từ những nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT giao Giám đốc Sở Nội vụ khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, xem xét nội dung đề nghị của ông Lê Ngọc Tấn và ông Lưu Minh Phương về các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách đối với người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại VTSC trong giai đoạn 2 ông được cử làm người đại diện.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của ông Lê Thành Kính, ông Lưu Minh Phương, ông Lê Ngọc Tấn do những sai phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm được giao khi còn là người đại diện phần vốn Nhà nước tại VTSC.

Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT cũng chỉ đạo chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh BR-VT để làm rõ hành vi sai phạm trong việc tăng vốn điều lệ từ 81 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng, làm giảm tỷ lệ phần vốn góp của chủ sở hữu (UBND tỉnh) từ 66,05% xuống 48,64% mà chưa có sự đồng ý của UBND tỉnh.

Đồng thời, đề nghị Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ về việc chuyển nhượng số tiền 49.476 USD mà VTSC cho rằng bị hacker và có báo cáo kết quả cho UBND tỉnh biết.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Xuân Thành – Cảnh Nhật

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica