Bồi thường bổ sung, bố trí thêm 1 suất tái định cư cho bà Tải

Cập nhật: 09/05/2018 14:04

(Thanh tra) - Bà Trần Thị Minh Tải khiếu nại Quyết định số 1035 ngày 22/4/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long với 02 nội dung đề nghị: Được bồi thường 100% diện tích 20,8m2 đất của thửa 29 và một phần thửa 11 tờ bản đồ địa chính số 142 và không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; bố trí 02 ô đất tái định cư.

Hộ bà Trần Thị Minh Tải, trú tại tổ 3, khu 5, phường Bãi Cháy, thuộc đối tượng bị thu hồi đất để thực hiện dự án đấu nối đường Hậu Cần với đường Hạ Long (khu vực nhà nghỉ dưỡng 368) tại phường Bãi Cháy, với tổng diện tích bị thu hồi là 192,9m2, được thể hiện trên bản đồ giải phóng mặt bằng thuộc 03 thửa đất: Thửa số 37 diện tích 63m2; thửa số 38 điện tích 68m2 và thửa số 39 diện tích 61,9m2 (thuộc các thửa 11, 25, 29 và 34 tờ bản đồ số 142 bản đồ địa chính phường Bãi Cháy đo vẽ năm 1998).

Trên cơ sở bản chứng nhận nhà, đất đối tượng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do UBND phường Bãi Cháy lập ngày 24/10/2015, UBND thành phố Hạ Long đã lập và ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ bà Trần Thị Minh Tải với diện tích đất ở bồi thường theo hạn mức là 120m2; phần diện tích 22,1m2 được xác định là đất giao thông thuộc thửa đất số 25/142/BĐĐC không được bồi thường; diện tích đất còn lại 50,8m2 thuộc thửa 11/142/BĐĐC được bồi thường là đất vườn ao trong cùng thừa đất có nhà ở.

Đất ở thu hồi vĩnh viễn thuộc thửa 34/142/BĐĐC được bồi thuờng 100%: 99,2m2 X 36.970.000 đồng/m2 X 10)% = 3.667.424.000 đồng; đất ở thu hồi vĩnh viễn thuộc thửa 29+1l/142/BĐĐC được bồi thường 50%: 20,8m2 X 36.970.000 đồng/m2 X 50% = 384.488.000 đồng; đất vườn ao trong cùng thủa đất có nhà ở thuộc thửa 11/142/BĐĐC: 50,8m2 X 75.000 đồng/m2 X 100% = 3.810.000 đồng. Phần kiến trúc: Công trình kiến trúc trên thửa 34/142/BĐĐC (thửa 38/GPMB) và kiến trúc hạ tầng thuộc thửa 25/142/BĐĐC - đất giao thông, được bồi thường tỷ lệ 100% = 219.190.903đồng. Công trình kiến trúc trên thửa 11/142/BĐĐC được hỗ trợ 50% = 34.938.767đồng.

Gia đình được bố trí 01 ô đất tái định cư.

Riêng phần diện tích 22,1m2 thuộc thửa 25/142/BĐĐC xác định là đất giao thông nên không được bồi thường.

Không hoàn toàn nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được UBND thành phố Hạ Long phê duyệt, bà Tải đã có đơn khiếu nại nhưng không được Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long chấp thuận tại Quyết định giải quyết khiếu nại số 1035/QĐ-UBND ngày 22/4/2016. 

Ngày 05/01/2018, đoàn xác minh của Thanh tra tỉnh đã tổ chức đối thoại với bà Trần Thị Minh Tải và đại diện UBND thành phố Hạ Long.

Bà Tải nhất trí với kết luận và kiến nghị của đoàn xác minh Thanh tra tỉnh và không đồng ý với ý kiến của đại diện UBND thành phố Hạ Long đã giải quyết.

Do còn có ý kiến khác nhau, ngày 24/4/2018, tại cuộc họp UBND tỉnh có đại diện các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh làm việc với Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long và các phòng, ban có liên quan của UBND thành phố Hạ Long để tháo gỡ vướng mắc.

Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long đã thống nhất hộ bà Tải được bồi thường diện tích 20,8m2 đất ở thuộc thửa 29 và một phần thửa 11 tờ bản đồ địa chính số 142; được bố trí 02 ô đất tái định cư.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 101 và Điều 75 Luật Đất đai 2013, phần diện tích 20,8m2 đất thuộc thửa 29 và một phần thửa 11 tờ bản đồ địa chính số 142 do gia đình bà Tải đang quản lý, sử dụng được xác định là đất ở và đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai nêu rõ: “Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho moi hộ gia đình, cá nhân". Như vậy, nội dung khiếu nại của bà Tải về đề nghị được bồi thường 100% diện tích 20,8m2 đất ở thuộc thửa 29 và một phần thửa 11 tờ bản đồ địa chính số 142 và không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính là có căn cứ.

Tại thời điểm thu hồi đất, ngôi nhà và thửa đất bị thu hồi của hộ bà Tải có 03 hộ cùng chung quyền sử dụng. Căn cứ quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 18 quy định ban hành kèm theo Quyết định 1766/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh, diện tích đất ở được bồi thường của hộ bà Tải bằng 1,88 lần diện tích ô đất tái định cư được giao. Vì vậy, hộ bà Tải được bố trí 02 ô đất tái định cư.

Từ những nhận định và căn cứ trên, tại văn bản ký ngày 27/4/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đã không ý với Quyết định số 1035/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Minh Tải, trú tại tổ 11C, khu 4B, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long.

Chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Trần Thị Minh Tải về các nội dung đề nghị được bồi thường diện tích 20,8m2 đất ở thuộc thửa 29 và một phần thửa 11 tờ bản đồ địa chính số 142 và không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; được bố trí 02 ô đất tái định cư; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND thành phố Hạ Long lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung cho hộ bà Trần Thị Minh Tải 50% giá trị 20,8m2 đất ở bị thu hồi thuộc thửa 29 và một phần thửa 11 bản đồ địa chính 142 và bố trí thêm cho hộ bà Tải 01 ô đất tái định cư theo quy định.

Phương Linh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica