Bộ Giao thông Vận tải: D.A hơn 6.300 tỷ đồng phát lộ nhiều sai sót

Cập nhật: 16/05/2017 06:23

(Thanh tra)- Dù đã có nhiều nỗ lực trong quá trình quản lý và triển khai thực hiện dự án (D.A) quản lý tài sản đường bộ Việt Nam, tuy nhiên vẫn còn sai sót về tổng mức đầu tư, chi phí quản lý cũng như hồ sơ thầu.

Bộ Giao thông Vận tải: D.A hơn 6.300 tỷ đồng phát lộ nhiều sai sót
Một hoạt động bảo trì tài sản đường bộ tại đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: HO

Chi phí quản lý D.A chưa tính theo quy định

D.A gồm 4 hợp phần chính: Quản lý tài sản đường bộ; bảo trì tài sản đường bộ; nâng cấp tài sản đường bộ và tăng cường năng lực cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trong phạm vi của D.A, đoàn thanh tra đã thanh tra việc quản lý, thực hiện 2 hợp phần B và hợp phần C của D.A. Trước đó, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã thanh tra đột xuất công tác đấu thầu gói thầu RAI/CP1, nâng cấp 2 cầu Tràng Thưa và Cống Neo trên quốc lộ 38B (tại Kết luận thanh tra số 2048 ngày 13/2/2015).

Tại Kết luận thanh tra 371 về việc quản lý, thực hiện 2 hợp phần B và hợp phần C của D.A, Bộ GTVT nhận xét, chủ đầu tư, Ban Quản lý D.A 3 (BQL 3) còn tồn tại, sai sót.

D.A được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 3608 ngày 4/10/2013. Tuy nhiên, trong các bước triển khai tiếp theo, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và BQL 3 chưa thực hiện các nội dung Bộ GTVT lưu ý như: Việc lập quy trình bảo trì, vận hành khai thác các tuyến đường; bổ sung hồ sơ đánh giá năng lực hành nghề của cá nhân lập thiết kế cơ sở theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.

Chi phí quản lý D.A trong tổng mức đầu tư được duyệt là 53,755 tỷ đồng, chi phí quản lý D.A chưa tính theo tỷ lệ định mức theo Quyết định 957 ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng mà tính theo tuyến quốc lộ khi chưa có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và tính giá trị xây lắp đoạn tuyến quốc lộ 6 từ Km 193 - Km 303. D.A không ghi rõ chi phí xây dựng đã bao gồm thuế VAT. Chi phí tư vấn khác cũng không ghi rõ các hạng mục phải thực hiện. Tổng mức đầu tư của D.A không bao gồm giá trị đầu tư đoạn tuyến quốc lộ 6 từ Km 193 - Km303 cũng là một tồn tại.

Hồ sơ mời thầu giảm cạnh tranh 

Công tác thiết kế áp dụng cho các tiểu hợp phần B2, B3 và C1 trong hồ sơ mời thầu (HSMT) không yêu cầu năng lực của nhà thầu về TKBVTC theo các quy định tại: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (có hiệu lực từ 1/1/2015); Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và sửa đổi bổ sung 38/2009/QH12); và Nghị định 12/2009/NĐ-CP.

Trong HSMT chỉ yêu cầu trong mỗi gói thầu phải có ít nhất một kỹ sư có kinh nghiệm về thiết kế bản vẽ thi công là chưa đầy đủ vì theo Luật Xây dựng số 50 thì nhà thầu phải có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng số trình tương ứng với loại, cấp công trình xây dựng. Đặc biệt, gói thầu PBC có yêu cầu kỹ thuật áp dụng TCCS 07-2013/TCĐBVN chưa cập nhật theo khung tiêu chuẩn...

Tiêu chuẩn đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu trong trường hợp liên danh: HSMT của D.A không quy định đánh giá kinh nghiệm của từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu tương ứng với giá trị khối lượng thỏa thuận liên danh mà đánh giá kinh nghiệm của liên danh qua tổng năng lực của cả liên danh. Theo đó, 1 liên danh dự thầu vẫn đạt yêu cầu chỉ 1 thành viên đáp ứng được yêu cầu của HSMT, không cần xét đến kinh nghiệm của các thành viên khác. “Việc quy định giá trị hợp đồng tương tự khá cao, hơn 80% giá gói thầu được Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt đã làm hạn chế các nhà thầu tham gia dự thầu và làm giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu”, kết luận nhấn mạnh...

Bộ GTVT còn nêu rõ những lưu ý BQL 3 trong quá trình quản lý hợp đồng gói thầu RAI/CP12 và trong lập HSMT cho những gói thầu tiếp theo. Trong đó, về quản lý nhà thầu phụ cần đưa các quy định tại Khoản 2 Điều 128 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP vào trong HSMT đảm bảo việc quản lý nhà thầu phụ tuân thủ đúng quy định.

Đối với các hạng mục liên quan đến giao thông thủy, BQL 3 cần rà soát lại về trình tự thủ tục thực hiện các hạng mục tạm tính đảm bảo việc quản lý chi phí để thực hiện các hạng mục tạm tính không vượt quá giá trị dự toán do chủ đầu tư phê duyệt.

Hữu Oanh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica