Bình Định: Yêu cầu Công ty Đô Thành nộp ngay 59,4 tỷ đồng tiền SDĐ

Cập nhật: 21/04/2017 09:26

(Thanh tra)- Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về TN&MT trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Bình Định: Yêu cầu Công ty Đô Thành nộp ngay 59,4 tỷ đồng tiền SDĐ
Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ, văn phòng và Căn hộ I-Tower Quy Nhơn của Công ty CP Đầu tư Phát triển bất động sản Đô Thành. Ảnh: binhdinhinvest.gov.vn

Không đủ điều kiện vẫn được giao đất thực hiện D.A

Kết luận thanh tra cho thấy, việc triển khai xây dựng nhiều dự án (D.A) ngoài quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (SDĐ) không thực hiện các thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh quy hoạch theo quy định, trong đó có một số D.A lớn như: Tổ hợp Công nghiệp - Đô thị - Thương mại - Dịch vụ của Tập đoàn VSHIP Becamex; Khu Du lịch Hải Giang… Hay việc lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ tại huyện Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn và TP Quy Nhơn chưa đảm bảo nguyên tắc dân chủ và công khai...

Kiểm tra 40 hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất do UBND tỉnh Bình Định cung cấp cho 16 tổ chức được thanh tra cho thấy, UBND tỉnh cho phép triển khai thực hiện D.A Xây dựng Trung tâm Thương mại và Căn hộ I-Tower Quy Nhơn không có trong kế hoạch SDĐ năm 2015 của TP Quy Nhơn; chủ đầu tư D.A Xây dựng Trung tâm Thương mại và Căn hộ I-Tower Quy Nhơn, Khu Du lịch Trung Lương không đủ điều kiện về năng lực tài chính nhưng UBND tỉnh vẫn giao đất để thực hiện; UBND tỉnh cũng không yêu cầu chủ đầu tư dành 20% quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội hoặc có phương án chuyển giao quỹ nhà ở tương đương với giá quỹ đất 20% tính theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước là trái với quy định.

Kiểm tra 426 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ (GCNQSDĐ) lần đầu tại TP Quy Nhơn cho thấy, không thực hiện công bố, công khai kết quả kiểm tra về nguồn gốc, thời điểm SDĐ và tình trạng tranh chấp QSDĐ tại trụ sở UBND xã, phường trong thời hạn 15 ngày đối với hồ sơ cấp GCNQSDĐ lần đầu theo quy định; UBND phường không thực hiện niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm SDĐ theo quy định…

UBND thị xã An Nhơn ban hành 239 quyết định giao đất có thu tiền SDĐ đối với đất ở đô thị không thông qua đấu giá QSDĐ không đúng đối tượng theo quy định tại Nghị định 181/2004; 18/650 hồ sơ cấp GCN lần đầu xác định đúng nghĩa vụ tài chính, dẫn đến thu vượt tiền người SDĐ lên đến trên 238,7 triệu đồng;...

Kiểm tra 80 hồ sơ tại huyện Hoài Nhơn, đoàn thanh tra chỉ ra, UBND huyện đã ban hành 33 quyết định giao đất có thu tiền SDĐ đối với đất ở đô thị không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ, không đúng đối tượng theo quy định tại Nghị định 181/2004; không áp dụng quy định ghi nợ tiền SDĐ lần đầu và chuyển mục đích SDĐ theo quy định tại Nghị định 84/2007; còn tồn 169 GCN đã được ký từ năm 2010 - 2015 chưa trao được cho người SDĐ do chưa thực hiện nghĩa vụ về nộp tiền SDĐ…

Kết luận cũng chỉ ra, công tác thẩm định năng lực tài chính của chủ đầu tư, khả năng huy động đảm bảo việc SDĐ chưa tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư; giao đất lâu dài; giao đất thực hiện D.A không thông qua đấu giá QSDĐ trái quy định Luật Đất đai 2013, dẫn đến còn nợ đọng số tiền SDĐ là trên 59,4 tỷ đồng.

Chưa quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường giai đoạn 2015 - 2020

16 D.A có hoạt động đo đạc và bản đồ do Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư sử dụng đơn vị thi công, đơn vị tư vấn không có giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ với tổng kinh phí cho các hạng mục đo đạc và bản đồ là trên 3,5 tỷ đồng

Về bảo vệ môi trường, UBND tỉnh chưa lập, phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường giai đoạn 2015 - 2020 để có đủ cơ sở đánh giá hiện trạng và xu hướng biến đổi môi trường; chưa tiến hành điều tra tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn để có biện pháp quản lý; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với hồ sơ cấp Giấy phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường số 02/GP-UBND ngày 7/1/2014 không đúng thẩm quyền.

Kiểm tra 32/421 hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản và thanh tra tại 26 tổ chức hoạt động khoáng sản cho thấy, việc UBND tỉnh Bình Định giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định làm đầu mối tiếp nhận, chuẩn bị hồ sơ và chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét, thẩm định trình UBND tỉnh quyết định cấp phép khai thác khoáng sản trong Khu Kinh tế Nhơn Hội chưa phù hợp với Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 9/3/2012 của Chính phủ; 7 giấy phép khai thác khoáng sản không nêu cốt khai thác, căn cứ quy hoạch, căn cứ quyết định phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, căn cứ giấy phép thăm dò khoáng sản…

Bộ TN&MT kiến nghị UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành, chủ đầu tư D.A Xây dựng Công trình Trung tâm Thương mại - Dịch vụ, Văn phòng và Căn hộ I-Tower Quy Nhơn nộp ngay số tiền SDĐ còn nợ là trên 59,4 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước; Công ty TNHH Du lịch Trung Hội bổ sung vốn thuộc sở hữu để thực hiện D.A và thực hiện ký quỹ đầu tư đối với D.A Xây dựng Khu Du lịch Trung Lương theo quy định.

Đối với D.A FLC Quy Nhơn, yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC dành 20% quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội hoặc có phương án chuyển giao quỹ nhà ở tương đương với giá trị quỹ đất 20% tính theo giá đất chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại thời điểm chuyển giao.

UBND TP Quy Nhơn chấn chỉnh công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn; UBND huyện Hoài Nhơn, chấn chỉnh và thực hiện giao đất có thu tiền SDĐ ở đô thị theo đúng quy định pháp luật về đất đai; tổ chức bàn giao 169 GSNQSDĐ cho người SDĐ đã được ký từ năm 2010 - 2015; chỉ đạo kiểm điểm tập thể và làm rõ trách nhiệm cá nhân thuộc Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc thực hiện các D.A có hạng mục đo đạc bản đồ nhưng các tổ chức thực hiện không có giấy phép theo quy định.

Sở TN&MT tỉnh Bình Định kiểm điểm trách nhiệm trong công tác thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu đối với các công trình, D.A đo đạc bản đồ, cấp GCNQSDĐ, các D.A hoạt động khoáng sản, báo cáo đánh giá tác động môi trường sử dụng đơn vị tư vấn, đơn vị thi công không có giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai nộp trả ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền kiểm tra, nghiệm thu mà đơn vị đã thụ hưởng không đúng từ các D.A đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD vốn ngân sách Nhà nước.

Bảo Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica