Quận Hà Đông, Hà Nội: Nhiều sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng

Bài 2: Nhiều đơn vị vi phạm về ngân sách

Cập nhật: 04/01/2019 16:58

(Thanh tra)- Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận Hà Đông trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý tài chính; quản lý đầu tư xây dựng trong 2 năm 2016, 2017, Thanh tra TP Hà Nội cũng chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại về chế độ tài chính, ngân sách và quản lý tài sản công ở các phòng, ban, đơn vị và một số phường được thanh tra.

Bài 2: Nhiều đơn vị vi phạm về ngân sách
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; giải quyết các thủ tục hành chính quận Hà Đông. Ảnh: TK

Chấp hành chế độ, chính sách chưa nghiêm

Tại Phòng Tài chính - Kế hoạch: Qua kiểm tra việc sử dụng số tiền thu được từ việc thẩm tra, phê duyệt dự án hoàn thành năm 2016, 2017, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã thực hiện không đúng quy định Khoản 2, Điều 18, Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 và Khoản 2, Điều 21, Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính, vì đã chi tiền thẩm định quyết toán cho một số cán bộ không làm công tác thẩm định quyết toán công trình của phòng với số tiền hơn 1,657 tỷ đồng. Thanh tra Thành phố đã đề nghị UBND quận Hà Đông xem xét xử lý theo quy định.

Tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất quận (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất quận): Năm 2017, Trung tâm PTQĐ quận được Phòng Tài chính - Kế hoạch cho cấp bù số thu không đủ chi phục vụ công tác đấu giá đất, tuy nhiên đã cho cấp dư số tiền hơn 226,4 triệu đồng, vi phạm quy định tại Điều 4, Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính. Thanh tra đã yêu cầu thu hồi số tiền này về ngân sách quận.

Tại Văn phòng HĐND - UBND quận: Năm 2016, 2017, nhiều chứng từ chi tiếp khách, chi làm việc, chi mua văn phòng phẩm chưa bảo đảm, đầy đủ tính pháp lý của chứng từ gốc; các khoản chi nêu trên được sử dụng thực hiện nhiệm vụ chung. Năm 2017, Văn phòng HĐND - UBND quận nghiệm thu khối lượng biên soạn, xuất bản cuốn Địa chí Hà Đông và thanh toán cho đơn vị thực hiện là Tạp chí Lịch sử Đảng gần 1,5 tỷ đồng nhưng chưa xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo: Một số chứng từ chi tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, chữ ký người nhận tiền có tình trạng ký hộ.

Tại Phòng Quản lý đô thị: Năm 2016, 2017, việc thu phí thẩm định thiết kế, bản vẽ thi công, thẩm định dự toán, dự án đạt thấp. Tính đến 30/5/2018 (thời điểm thanh tra), còn 42/54 công trình thẩm định năm 2016 và 34/51 công trình thẩm định năm 2017 chưa thu được tiền, với số còn phải thu năm 2016 là hơn 526,2 triệu đồng và năm 2017 là hơn 397,2 triệu đồng. Ngoài ra, có những công trình, Phòng Quản lý đô thị đã thẩm định từ năm 2014, 2015 vẫn chưa thu được với tổng số tiền hơn 689,3 triệu đồng.

Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chậm trích nộp ngân sách 75% tổng số tiền thu phí, lệ phí trong các lĩnh vực theo quy định, với tổng số tiền trong 2 năm 2016, 2017 là hơn 247,7 triệu đồng.

Các Phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Văn phòng HĐND - UBND: Không sử dụng 40% số thu phí, lệ phí được trích lại tại các đơn vị năm 2016, 2017 để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định. Tổng số tiền phải tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định là gần 548,6 triệu đồng, trong đó: Phòng Quản lý đô thị hơn 300,4 triệu đồng; Phòng Tài nguyên và Môi trường gần 22 triệu đồng; Phòng Kinh tế hơn 15,6 triệu đồng; Văn phòng hơn 210,6 triệu đồng. Thanh tra Thành phố yêu cầu cần phải thu hồi số tiền trên về ngân sách qua hình thức giảm trừ dự toán giao cải cách tiền lương của đơn vị.

Thanh tra Thành phố cũng nêu rõ trách nhiệm để xảy ra những tồn tại nêu trên thuộc về lãnh đạo các phòng, ban và trách nhiệm lãnh đạo, quản lý điều hành ngân sách của Chủ tịch UBND quận Hà Đông giai đoạn 2016-2017.

Vi phạm diễn ra phổ biến tại các phường

Tại một số phường được thanh tra, tình trạng chấp hành chưa nghiêm chế độ, chính sách về ngân sách và quản lý tài sản công cũng diễn ra phổ biến.

Tại UBND phường Vạn Phúc: Một số khoản chi không thuộc lĩnh vực chi ngân sách phường, như: chi hỗ trợ cho các tổ dân phố, cơ sở kinh doanh lụa, câu lạc bộ, các trường,… với tổng số tiền năm 2016, 2017 là 294,4 triệu đồng.

Tại UBND phường La Khê, Yên Nghĩa: Chi mua văn phòng phẩm, vật tư văn phòng chưa bảo đảm, đầy đủ tính pháp lý của chứng từ gốc.

Tại UBND phường Dương Nội: Năm 2016, UBND phường đã nghiệm thu và thanh toán gói thầu dự án mua sắm thiết bị nhà họp dân các tổ dân phố với số tiền 1,58 tỷ đồng, nhưng chưa có hóa đơn giá trị gia tăng của nhà thầu. Năm 2016, 2017, UBND phường ký hợp đồng mua nguyên vật liệu xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách và hộ nghèo với số tiền 680 triệu đồng, nhưng cũng không có hóa đơn giá trị gia tăng của đơn vị cung cấp.

Về quản lý tài sản công: Trong 2 năm 2016, 2017, UBND phường Dương Nội, Kiến Hưng quản lý, khai thác sử dụng tài sản công là khu bể bơi ngoài trời, toàn bộ thu, chi của hoạt động bể bơi không được hạch toán vào ngân sách phường (phường Dương Nội là hơn 1,17 tỷ đồng, phường Kiến Hưng là hơn 1,3 tỷ đồng). Tại các phường Vạn Phúc, La Khê, Yên Nghĩa còn tồn tại về công tác quản lý thu tiền cho thuê thầu đất công: cho tổ chức, cá nhân sử dụng đất công nhưng không thực hiện cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; một số tổ chức sử dụng đất công nhưng không thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất; một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường Vạn Phúc khi thuê được đất đã xây dựng nhà cấp 4…

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ trách nhiệm để xảy ra những tồn tại này thuộc về chủ tịch các phường giai đoạn 2016 - 2017.

Trần Kiên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica