Yên Bái: Phát hiện sai phạm, xử phạt hơn 2,5 tỷ đồng

Cập nhật: 29/06/2019 17:38

(Thanh tra) – 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan Thanh tra tỉnh Yên Bái triển khai 101 cuộc thanh tra. Qua đó, phát hiện sai phạm và xử phạt hơn 2,5 tỷ đồng và 4.069 m2 đất.

Yên Bái: Phát hiện sai phạm, xử phạt hơn 2,5 tỷ đồng
Phát hiện nhiều sai phạm qua công tác thanh tra hành chính. Ảnh: Bùi Bình

 

Kết quả của 39 cuộc thanh tra hành chính đã phát hiện 59/122 đơn vị sai phạm với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng và 4.069,3m2 đất. Cơ quan thanh tra kiến nghị xử lý thu hồi số tiền trên và kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 37 cá nhân. Những sai phạm chủ yếu được phát hiện qua thanh tra gồm: Sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng…

Đã kiểm tra, đôn đốc thực hiện 60 kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn gần 980 triệu đồng. Đối với 4.069,3m2 đất sai phạm, hiện các cơ quan chuyên môn đang tiến hành thủ tục xử lý hành chính đối với hành vi sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất Nhà nước quản lý.

Đồng thời, ngành Thanh tra Yên Bái thực hiện 59 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 2.000 cá nhân và 218 tổ chức đã phát hiện 211 cá nhân và 28 tổ chức vi phạm. Cơ quan Thanh tra đã ban hành 236 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh tiến hành 3 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra tại 16 đơn vị. Qua thanh tra chưa phát hiện vi phạm.

Thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh Yên Bái, tập trung hoàn thành các cuộc thanh tra đã triển khai; tổ chức thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt; thanh tra đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và thanh tra chuyên đề theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

 

Bùi Bình

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica