Xây dựng Đảng bộ Báo Thanh tra vững mạnh: Cần sự chung tay của mỗi đảng viên

Cập nhật: 27/12/2019 22:18

(Thanh tra) – “Thời gian tới, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục chung tay xây dựng cơ quan với tinh thần “nước nổi thì thuyền nổi” để “đoàn tàu” Báo Thanh tra ngày càng phát triển trong giai đoạn mới...”.

Xây dựng Đảng bộ Báo Thanh tra vững mạnh: Cần sự chung tay của mỗi đảng viên
Bí thư Đảng ủy, quyền Vụ trưởng phụ trách Báo Thanh tra Trần Đăng Vinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTH

Đây là nhấn mạnh của Bí thư Đảng ủy, quyền Vụ trưởng phụ trách Báo Thanh tra Trần Đăng Vinh tại hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và quán triệt triển khai kế hoạch Đại hội Đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra sáng 27/12.

Theo Dự thảo Báo cáo, năm 2019, Đảng ủy Báo Thanh tra đã chú trọng thực hiện việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.

Năm 2019, Báo Thanh tra đã bám sát tôn chỉ, mục đích và sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP) để thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên truyền trên báo in và báo điện tử, đã tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả hoạt động của ngành Thanh tra…

Báo Thanh tra cũng đã được TTCP tiến hành kiểm tra công tác cán bộ, qua đó giúp Báo Thanh tra nhìn nhận những điểm hạn chế, bất cập để từng bước khắc phục.

Công tác tài chính đã vượt qua khó khăn và hoạt động ổn định.

Các mặt công tác khác như tham gia Hội báo Toàn quốc, các cuộc thi báo chí năm 2019 đạt nhiều kết quả nổi bật; hoạt động từ thiện được duy trì…

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã lãnh đạo xây dựng đoàn thể vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả quản lý, thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, xây dựng đơn vị không có hiện tượng tiêu cực; thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng...

Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được nghiêm túc thực hiện.

Đảng ủy và Ban Biên tập luôn quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng; thường xuyên chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc trong việc giáo dục, rèn luyện, quản lý và kiểm tra công tác đảng viên…

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi, tâm huyết, sâu sắc và thiết thực của đại diện các Chi bộ, đảng viên.

Các ý kiến cơ bản nhất trí với Dự thảo Báo cáo. Trong đó, có nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn, Đảng ủy, Ban Biên tập sớm đưa ra quyết sách, cũng như lộ trình thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy trong năm 2020 để tránh xáo trộn tâm lý trong quần chúng, đảng viên.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với mỗi tổ chức Đảng, đảng viên. Có quy định cụ thể về thi đua khen thưởng…

Bí thư Đảng ủy Trần Đăng Vinh hoan nghênh tinh thần đóng góp ý kiến thẳng thắn, mang tính xây dựng rất thiết thực cho Dự thảo Báo cáo của các đảng viên.

Đồng thời khẳng định, năm 2019, được sự quan tâm của Đảng ủy TTCP, Đảng bộ Báo Thanh tra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đây là nền tảng để Báo thực hiện tốt hơn nữa những nhiệm vụ trong thời gian tới.

“Thời gian tới, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục chung tay xây dựng cơ quan với tinh thần “nước nổi thì thuyền nổi” để “đoàn tàu” Báo Thanh tra ngày càng phát triển trong giai đoạn mới...” - Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Trần Đăng Vinh đã quán triệt triển khai kế hoạch Đại hội Đảng bộ, Chi bộ. Dự kiến, các Chi bộ sẽ tiến hành Đại hội vào tháng 2/2020 và tháng 3/2020 sẽ Đại hội Đảng bộ Báo Thanh tra nhiệm kỳ 2020-2025.

TTH

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica