Văn phòng Thanh tra Chính phủ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Cập nhật: 24/07/2019 12:17

(Thanh tra) - Chiều 23/7, Văn phòng Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo.

Văn phòng Thanh tra Chính phủ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo Phó Tổng Thanh tra về công tác 6 tháng đầu năm 2019, Chánh Văn phòng Đỗ Đức Toàn cho biết, Văn phòng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch do Tổng Thanh tra giao, góp phần vào kết quả chung của Cơ quan TTCP và toàn ngành Thanh tra. 

Về công tác chuyên môn, tập thể công chức và người lao động Văn phòng TTCP đã có nhiều nỗ lực, đổi mới trong thực hiện tốt các nhiệm vụ do TTCP, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ. Công tác xây dựng thể chế được quan tâm, xây dựng có chất lượng. Cùng với đó, công tác hành chính - văn thư - lưu trữ đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo. Công tác tham mưu tổng hợp cũng được đổi mới, chất lượng được nâng lên.

Báo cáo cũng cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng đã tiếp nhận trên 7.000 văn bản đến, tiếp nhận vào sổ trên 5.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo chuyển Ban Tiếp công dân Trung ương xử lý theo thẩm quyền…

Văn phòng còn thực hiện tốt công tác tham mưu với chức năng là đầu mối giao dịch, liên hệ với thanh tra các bộ/ngành, địa phương phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo TTCP. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt việc chuẩn bị, tổ chức các hội nghị và sự kiện quan trọng của TTCP….

Các mảng công tác khác như công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác tài vụ, công tác quản trị, đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng phương tiện cũng có nhiều chuyển biến rõ nét….

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các cán bộ thuộc Văn phòng trong thời gian qua. 

Theo Phó Tổng Thanh tra, 6 tháng đầu năm 2019, Văn phòng TTCP đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là công tác xây dựng thể chế; văn thư, lưu trữ, công tác cải cách hành chính, quản trị, tài vụ. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Tổng Thanh tra cũng chỉ rõ, công tác Văn phòng 6 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại, như: Trách nhiệm quản lý, quán xuyến từng công việc, từng bộ phận lãnh đạo chưa thực sự sát sao. Công tác quản trị còn chậm, công tác bảo vệ còn có thiếu sót…

Về phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm, Phó Tổng Thanh tra nhất trí với kế hoạch đề ra của Văn phòng, đồng thời lưu ý Văn phòng một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hệ điều hành, chữ ký số, bảo đảm công tác văn thư - lưu trữ, công tác cải cách thủ tục hành chính, quản trị, tài vụ.

Đặc biệt, Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh Văn phòng quan tâm đến công tác xây dựng thể chế và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành.

Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm tin rằng, với những kết quả đã đạt được cùng với cố gắng của tập thể Văn phòng, cuối năm 2019,  Văn phòng TTCP sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Phương Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica