Phú Thọ:

Truy thu 29 doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm

Cập nhật: 06/11/2018 06:27

(Thanh tra)- Trước thực trạng nhiều đơn vị, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) kéo dài, BHXH tỉnh Phú Thọ đã chủ động thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời đôn đốc, thu hồi nợ hiệu quả.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, BHXH tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 189 đơn vị, DN (đạt 94,5% kế hoạch năm được BHXH Việt Nam giao).

BHXH tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra liên ngành đối với 5 đơn vị sử dụng lao động; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh thanh tra liên ngành 9 đơn vị và chủ động tự thanh tra đột xuất 14 đơn vị.

Qua thanh tra, đã yêu cầu truy thu đối với 29 DN do trốn đóng, đóng thiếu thời gian của 167 lao động (số tiền phải truy thu là hơn 1,3 tỷ đồng); truy thu 6 đơn vị sử dụng lao động do đóng thiếu mức đóng của 329 lao động số tiền hơn 149 triệu đồng; thu hồi số tiền chi sai chế độ ngắn hạn tại 1 đơn vị; xử phạt hành chính 5 đơn vị...

Những tháng cuối năm 2018, BHXH tỉnh Phú Thọ tập trung tiến hành thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đối với một số đơn vị, DN nợ đọng chây ỳ, kéo dài từ 6 tháng trở lên với số tiền lớn.

PV

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica