Đồng Tháp:

Trên 85% KN, TC mới phát sinh được giải quyết

Cập nhật: 29/12/2016 15:17

(Thanh tra) - Chiều 28/12, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Trên 85% KN, TC mới phát sinh được giải quyết
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: CN

Trong năm 2016, toàn ngành Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành 97 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 71 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đạt 100% và 26 cuộc thanh tra đột xuất. Đáng chú ý, qua thanh tra đột xuất đã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 4 vụ với 9 đối tượng.

Riêng Thanh tra tỉnh, đã tiến hành 13 cuộc tại 13 đơn vị, kết thúc thanh tra trực tiếp 13 cuộc, ban hành 9 kết luận. Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm số tiền trên 35,7 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 15 tổ chức, 7 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ 4 đối tượng.

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, toàn tỉnh đã tiến hành 225 cuộc đối với 18.849 tổ chức, đơn vị, cá nhân. Qua đó đã phát hiện 3.941 tổ chức, cá nhân có vi phạm, với số tiền trên 370 triệu đồng; ban hành 1.492 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 4,2 tỷ đồng.

Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp Dương Hồng Lạc trao Giấy khen cho các đơn vị có thành tích trong công tác năm 2016. Ảnh: CN

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Sự chủ động phối hợp trong công tác tiếp công dân giữa Ban Tiếp công dân Trung ương với địa phương, giữa các cơ quan tiếp công dân cấp tỉnh với cấp huyện mang lại hiệu quả tích cực.

Trong năm qua, các cấp, ngành của tỉnh đã tiếp 9.175 lượt công dân đến KN, TC, kiến nghị, phản ảnh, giảm 978 lượt so với năm trước, có 14 vụ KN đông người. Qua công tác tiếp công dân cho thấy, nội dung KN trong lĩnh vực đất đai chiếm trên 84%.

Công tác giải quyết KN, TC tiếp tục duy trì; việc thi hành quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC thực hiện tốt. Đặc biệt, đơn KN, TC giảm cả về số đơn và số vụ việc thuộc thẩm quyền; các cấp, ngành đã tập trung giải quyết KN, TC thuộc thẩm quyền mới phát sinh đạt trên 85%, trong đó có nhiều vụ việc tự nguyện xin rút đơn KN ngay trong quá trình kiểm tra, xác minh.

Nhân dịp này, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh cho 9 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016.

Cảnh Nhật

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica