TP Uông Bí (Quảng Ninh): Đôn đốc thu hồi sai phạm được hơn 955 triệu đồng

Cập nhật: 06/07/2018 15:18

(Thanh tra)- Trong 6 tháng đầu năm 2018, TP Uông Bí đã tiến hành 5 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, trong đó, có 1 cuộc năm 2017 chuyển sang và 4 cuộc theo kế hoạch.

Đến nay, đã kết thúc 2 cuộc. Trong cuộc Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với UBND phường Quang Trung làm đại diện chủ đầu tư 14 công trình, Chủ tịch UBND TP đã ban hành quyết định thu hồi và giảm trừ gần 327 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tiếp tục đôn đốc các đơn vị có sai phạm về kinh tế thực hiện việc nộp tiền vào tài khoản tạm giữ. Đến nay, đã đôn đốc thu hồi được hơn 955 triệu đồng trên tổng số hơn 1,1 tỷ đồng phải thu hồi.

Cùng kỳ, UBND TP và các xã, phường đã tiếp 672 lượt người; tiếp nhận 480 đơn. Trong đó, có 436 đơn kiến nghị, 44 đơn khiếu nại; có 23 đoàn đông người.

Thời gian tới, TP Uông Bí sẽ phấn đấu giải quyết đạt tỷ lệ trên 95% đối với các vụ việc KN, tố cáo mới phát sinh. Đồng thời, chú trọng việc giám sát, đôn đốc việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết KN, kết luận xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật...

Trọng Tài

 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica