Tổng Thanh tra: Cần có tinh thần chiến đấu khi giám sát, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra

Cập nhật: 10/07/2018 21:10

(Thanh tra) - Làm việc với Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra (Vụ Giám sát) chiều ngày 10/7, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Lê Minh Khái nêu rõ, cần có tinh thần chiến đấu, phản biện vì việc chung của TTCP, quản lý Nhà nước, lợi ích của quốc gia dân tộc và nhân dân.

Tổng Thanh tra: Cần có tinh thần chiến đấu khi giám sát, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh: TN

Còn những kiến nghị chưa khả thi

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đặng Khánh Toàn, Vụ trưởng Vụ Giám sát cho hay, Vụ đã đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai thực hiện, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực. “Công tác giám sát, thẩm định và đôn đốc, xử lý sau thanh tra đã có sự chuyển biến tích cực”, ông Toàn nói.

Đi vào vấn đề cụ thể, theo ông Đặng Khánh Toàn, công tác giám sát đoàn thanh tra chủ yếu thực hiện từ xa, thông qua báo cáo tiến độ của đoàn, không giám sát được thường xuyên, trực tiếp. Vì vậy, còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.

Trong công tác thẩm định, TTCP đã ban hành quy trình, các cục, vụ đơn vị cơ bản chấp hành tốt việc cung cấp tài liệu, song Vụ vẫn gặp khó khăn, nên một số báo cáo thẩm định còn chậm.

“Có những dự thảo kết luận thanh tra có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, chuyên ngành kỹ thuật chuyên sâu, trong khi Vụ Giám sát rất thiếu công chức so với công việc được giao”, ông Toàn giải thích.

Ngoài ra, một số đoàn thanh tra gửi hồ sơ thẩm định không đầy đủ, gửi báo cáo tiếp thu chậm, thậm chí không gửi báo cáo tiếp thu.

Cũng do lực lượng mỏng nên triển khai kiểm tra các kết luận thanh tra do TTCP ban hành còn hạn chế về số lượng và việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác kiểm tra xử lý sau thanh tra của các bộ, ngành, địa phương chưa được nhiều.

Ông Đặng Khánh Toàn, Vụ trưởng Vụ Giám sát

Vụ trưởng Vụ Giám sát thẳng thắn nêu, một số kết luận thanh tra có những nội dung kiến nghị chưa rõ hoặc không khả thi. Các đối tượng thanh tra không thực hiện được lại đề nghị Thủ tướng Chính phủ, TTCP xem xét.  Cho nên phải xin ý kiến của các bộ, ngành, cục, vụ nên mất rất nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, soạn thảo các văn bản trả lời…

“Một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác xử lý sau thanh tra, nhất là công tác kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có sai phạm. Nghị định 33 của Chính phủ lại thiếu quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc không thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận thanh tra”, ông Toàn cho biết.

Không thể bỏ sót những những vi phạm

Tại buổi làm việc, các ý kiến đều đồng tình đánh giá, từ khi thành lập Vụ Giám sát đến nay, chất lượng kết luận thanh tra, xử lý sau thanh tra đã tăng lên rõ rệt.

Tổng Thanh tra Lê Minh Khái nhấn mạnh, giám sát, thẩm định và xử lý sau thành tra là chức năng đặc thù của cơ quan thanh tra.

“Đây là hoạt động hết sức quan trọng, nếu thiếu hoạt động này thì hoạt động thanh tra sẽ khó kiểm soát, chất lượng thanh tra cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của TTCP khó đạt hiệu quả theo yêu cầu của Trung ương, Chính phủ”, Tổng Thanh tra ghi nhận các kiến nghị và đánh giá cao những kết quả đạt được của Vụ Giám sát.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo ông Lê Minh Khái, yêu cầu đặt ra là hoạt động thanh tra công khai, minh bạch. Sản phẩm cuối cùng là kết luận thanh tra phải có chất lượng cao, kiến nghị xử lý sát với tình hình thực tế. Cho nên, thời gian tới, cần tăng cường công tác giám sát và thẩm định dự thảo kết luận thanh tra với tinh thần “chiến đấu vì việc chung của TTCP, vì quản lý Nhà nước, vì lợi ích của quốc gia dân tộc và nhân dân”.

“Giám sát hoạt động đoàn thanh tra không cần dài, không cần nhiều, không nặng nề, nhưng phải phát hiện được những yếu kém, thậm chí những vi phạm để kiến nghị xử lý. Phải làm thế nào để giám sát đạt hiệu quả cao nhất”, Tổng Thanh tra nhấn mạnh.

Người đứng đầu TTCP nói tiếp, trong công tác thẩm định phải có phản biện trên cơ sở đánh giá các bằng chứng, chứng cứ, tài liệu để làm sao nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đặc biệt là những đánh giá, trên cơ sở đó có những kiến nghị.

“Có 2 kiến nghị lớn là xử lý về kinh tế và hình sự. Không thể bỏ sót những kiến nghị liên quan đến trách nhiệm hình sự. Chúng ta không được bỏ qua những vi phạm lớn để bảo đảm tính công bằng. Anh sai, vi phạm pháp luật hình sự mà nhởn nhơ là không được. Đây là trách nhiệm chung trước Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Tổng Thanh tra nêu rõ, phải nâng cao trách nhiệm trong công tác thẩm định.

Còn xử lý sau thanh tra, theo Tổng Thanh tra phải tăng cường, đây là chỉ tiêu Quốc hội rất quan tâm. Nếu tỷ lệ thấp thì không đạt hiệu quả.

Trong điều kiện thiếu cán bộ, người đứng đầu TTCP đồng ý cơ chế “mềm”, Vụ Giám sát phối hợp với Vụ Tổ chức, Cán bộ và các cục, vụ đơn khác để thực hiện các nhiệm vụ giám sát, thẩm định, thành lập các tổ đôn đốc, xử lý sau thanh tra. Đồng thời, giao Vụ Tổ chức, Cán bộ rà soát tổng biên chế để tăng biên chế cho Vụ Giám sát.

Ông mong, Vụ Giám sát tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả tốt hơn nữa.

Từ năm 2016 đến hết tháng 6/2018, Vụ đã giám sát 75 đoàn thanh trado các cục, vụ thuộc cơ quan TTCP thực hiện.

Thẩm định 67 lượt dự thảo kết luận thanh tra, trong đó có những dự thảo kết luận thanh tra phải thẩm định nhiều lần như cuộc thanh tra toàn diện Dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Với công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, Vụ đã đôn đốc, kiểm tra trực tiếp 12/17 kết luận thanh tra do TTCP ban hành. Theo thống kê chưa đầy đủ, kết quả thực hiện, đã xử lý về kinh tế được 1.902/2.579 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 74%. Các đơn vị đã xử lý hành chính 39 tập thể, 161 cá nhân có liên quan, khởi tố 2 vụ việc, 7 đối tượng.

Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.317 kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra, đã xử lý về kinh tế hơn 118 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43,2%, thu hồi 5 ha đất; xử lý hành chính 274 tổ chức, 852 cá nhân; khởi tố 4 vụ, 2 đối tượng.

Hương Giang

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica