Tỉnh Bạc Liêu: Nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm

Cập nhật: 10/02/2019 14:32

(Thanh tra)- Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh… cùng sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và ý thức trách nhiệm cao của cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) năm qua đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tỉnh Bạc Liêu: Nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm
Năm 2019, ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN. Ảnh: CT

Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, ông Hồ Hữu Lượng cho biết, năm 2018, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã tổ chức triển khai 53 cuộc thanh tra tại 53 địa phương, đơn vị. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: Thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, mua sắm công; việc quản lý, sử dụng các nguồn thu đầu năm học, thanh tra công vụ... Đến nay đã kết thúc 51 cuộc, kết luận 46 cuộc…

Kết quả, đã phát hiện 26 đơn vị vi phạm gần 14 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 5,4 tỷ đồng, kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh, khắc phục, cắt giảm thanh toán hơn 8,5 tỷ đồng, đã thu hồi được hơn 5,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 96,3%. Ngoài ra, kiến nghị xử lý hành chính 9 tập thể, 18 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 1 vụ…

Trong đó, riêng Thanh tra tỉnh triển khai và kết thúc 9 cuộc thanh tra hành chính, đã kết luận 7 cuộc… Qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm hơn 12,1 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 4,5 tỷ đồng, kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh, khắc phục, cắt giảm thanh toán hơn 7,5 tỷ đồng, đã thu hồi nộp ngân sách được gần 4,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,9%; kiến nghị xử lý hành chính 4 tập thể và 4 cá nhân…

Đối với Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra các sở, ngành đã tổ chức 452 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.593 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra đã phát hiện 909 tổ chức, cá nhân vi phạm. Ban hành 845 quyết định xử phạt hành chính với số tiền hơn 5,4 tỷ đồng…

Chia sẻ về công tác tiếp dân và giải quyết KNTC, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, trong năm vừa qua, công tác này tiếp tục được tăng cường, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nên đã có những chuyển biến tích cực. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài cũng được quan tâm thực hiện, thường xuyên được kiểm tra, rà soát. Công tác tiếp công dân từng bước gắn với chỉ đạo, đôn đốc giải quyết KN, nhiều vụ việc mới phát sinh và vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm.

Toàn tỉnh cũng đã nhận và xử lý hơn 1.500 đơn, qua phân loại có 406 đơn KN và 9 đơn TC thuộc thẩm quyền. Đến nay đã giải quyết được 370/415 vụ thuộc thẩm quyền. Trong đó, qua đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích người dân tự nguyện rút 39 đơn chấm dứt KN. Qua công tác giải quyết KNTC đã chi trả bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho công dân 1,45 tỷ đồng và 30.166m2 đất các loại; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 1 tỷ đồng.

 

Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết KNTC năm 2018 có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ảnh: CT

 

Từ năm 2015 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh và các ngành, các cấp đã tích cực chủ động kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết được 30/63 vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, số còn lại hầu hết đã được kiểm tra, rà soát, giải quyết hoặc đã có ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ, của bộ, ngành Trung ương. Tuy được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung kiểm tra, rà soát giải quyết, song đến nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn đọng 33 vụ việc KN, kéo dài vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, trong đó có 13 vụ việc khá gay gắt, bức xúc. Nội dung các vụ việc khiếu kiện tập trung nhất là việc yêu cầu nâng giá bồi thường đất bị thu hồi để thực hiện các dự án; đòi lại đất cũ; nhiều vụ việc đã có quyết định của Tòa án giải quyết tranh chấp đất đai; tranh chấp tài sản do Nhà nước quản lý trước đây…

Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho biết, năm 2019 sẽ tập trung thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, đầu tư mua sắm công; thanh tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập; các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, thanh tra các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước… Đồng thời, tiếp tục chủ động nắm tình hình, phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật để phục vụ cho công tác thanh tra đột xuất; thanh tra lại các cuộc thanh tra đã kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; tăng cường thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng…

Ngoài ra, sẽ tập trung giải quyết cơ bản dứt điểm các vụ tồn đọng, phức tạp, kéo dài còn lại, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp…

Chu Tuấn

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica