Hoạt động Công đoàn của TTCP năm 2018:

Tiếp tục được đổi mới, có hiệu quả

Cập nhật: 11/01/2019 15:18

(Thanh tra)- Đó là nghi nhận của ông Hoàng Thái Dương - Ủy viên Ban Cán sự Đảng - Phó Bí thư Đảng ủy - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Thanh tra Chính phủ (TTCP) tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Công đoàn TTCP tổ chức ngày 10/1.

Tiếp tục được đổi mới, có hiệu quả
Ông Hoàng Thái Dương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: TQ

Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2018 cho thấy, được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy TTCP, sự quan tâm của Lãnh đạo cơ quan, của Công đoàn Viên chức Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, đặc biệt là sự cố gắng của Ban Chấp hành Công đoàn, hoạt động Công đoàn của TTCP năm 2018 tiếp tục được đổi mới, có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Công đoàn TTCP thường xuyên chỉ đạo các Công đoàn bộ phận triển khai đến đoàn viên và người lao động việc chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định, nội quy của ngành, cơ quan, đơn vị; việc thực hiện Quyết định số 1924/QĐ-TTCP ngày 22/8/2013 của Tổng TTCP về việc thực hiện Quy chế làm việc tại Trụ sở cơ quan nhằm đổi mới phong cách, phương pháp làm việc của cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả 8 giờ làm việc.

Thực hiện văn hóa thanh tra, xây dựng phong cách thanh tra, thực hiện nếp sống văn hóa công sở, xây dựng cơ quan văn hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân, liêm khiết, gương mẫu; xây dựng cơ quan Thanh tra vững mạnh toàn diện.

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí ở cơ quan, đơn vị, cải thiện và nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức, lao động của cơ quan…

Ông Vũ Hồng Khánh - Chủ tịch Công đoàn TTCP chủ trì Hội nghị. Ảnh TQ

 

Công đoàn TTCP đã tham gia các Hội đồng: nâng lương, nâng ngạch, hội đồng kỷ luật… Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.  

Phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức lao động, duy trì chế độ trực y tế cơ quan, đảm bảo 100% đoàn viên công đoàn được hưởng các quyền lợi từ bảo hiểm y tế.

Công đoàn TTCP đã duy trì và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện nâng cao sức khỏe để học tập, công tác tốt cho đoàn viên công đoàn. Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các sinh hoạt văn nghệ chào mừng các ngày lễ, các Hội nghị lớn của TTCP; tổ chức cho đoàn viên Công đoàn tham gia Giải cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 15, Giải giao hữu thể thao Khối thi đua số VII, Giải thể thao Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Giải thể thao trong cơ quan chào mừng 73 năm truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam…

Đẩy mạnh các hoạt động xã hội tình nghĩa, thăm hỏi đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp các ngày lễ, tết; phát động đoàn viên Công đoàn tham gia ủng hộ: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức gặp mặt đoàn viên Công đoàn là thương binh, con liệt sỹ nhân ngày 27/7; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo… với tổng số tiền là 90 triệu đồng…

Ông Vũ Hồng Khánh - Chủ tịch Công đoàn TTCP cho biết, năm 2019, Công đoàn TTCP tiếp tục đẩy mạnh và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo cho hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức toàn cơ quan được tiến hành thường xuyên, liên tục, có hiệu quả trên các lĩnh vực.

“Phấn đấu 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng nhiều đoàn viên công đoàn ưu tú giới thiệu nguồn phát triển cho tổ chức Đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể cơ quan vững mạnh”, ông Khánh nhấn mạnh.

Năm 2019, Công đoàn TTCP phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Ảnh: TQ

 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy TTCP, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Hoàng Thái Dương đánh giá cao các kết quả hoạt động mà Công đoàn TTCP đã làm được trong năm 2018. “Các hoạt động của Công đoàn TTCP năm 2018 đã có sự đổi mới và đạt hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực bảo vệ quyền lợi cho các đoàn viên công đoàn; công tác đền ơn đáp nghĩa; công tác xã hội; phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ”, ông Hoàng Thái Dương nhấn mạnh.

Để công tác công đoàn năm 2019 đạt kết quả cao, ông Hoàng Thái Dương đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn TTCP, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận tiếp tục chủ động đổi mới, sáng tạo các hoạt động công đoàn, tránh phụ thuộc vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị về truyền thống vẻ vang 74 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Thanh tra Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, kỷ luật và phương pháp làm việc, chất lượng và hiệu quả công tác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; vận động cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện văn hóa thanh tra, phấn đấu xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức thanh tra “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu - Liêm khiết” xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”.

TQ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica