Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang:

Thiếu sót trong quản lý thu chi tài chính

Cập nhật: 22/04/2015 07:35

(Thanh tra)- Mới đây, Kết luận thanh tra số 01/KL-TT của Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã chỉ ra một số thiếu sót trong công tác quản lý thu, chi tài chính; đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị tại UBND thị xã Ngã Bảy.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thị xã Ngã Bảy đã thanh toán thừa khối lượng thành tiền tại các công trình như: Trường Tiểu học Lương Thế Vinh; cầu Chín Truyện, Tư Tần, Ba Hên và cống Tám Buông; Trường THCS Hiệp Thành. Công trình Nâng cấp đường Nguyễn Thị Minh Khai; Trường THCS Hiệp Thành; Tuyến dân cư vượt lũ Cái Côn không có biên bản thương thảo hợp đồng với đơn vị tư vấn khảo sát.

Ngoài ra, tại một số công trình cũng không có cam kết sử dụng các loại vật tư trong công trình, thiếu biên bản nghiệm thu vật liệu đưa vào công trình…

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi và nộp vào tài khoản chờ xử lý của Thanh tra tỉnh tổng số tiền hơn 167 triệu đồng. Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân các phòng, ban liên quan đến những thiếu sót trên; làm thủ tục quyết toán các công trình đúng thời gian quy định; bố trí, sắp xếp cán bộ kế toán tại Phòng Kinh tế theo đúng quy định của pháp luật.

Chánh Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy trong công tác quản lý, điều hành liên quan những thiếu sót trên.

Cảnh Nhật

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica