Thanh Hà, Hải Dương:

Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất

Cập nhật: 29/04/2019 11:24

(Thanh tra) - Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương vừa ký quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được giao đất tại UBND huyện Thanh Hà và các đơn vị có liên quan.

Đoàn Thanh tra do ông Đặng Quốc Khánh, thanh tra viên chính, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 4 làm Trưởng đoàn.

Đoàn Thanh tra sẽ làm việc trong 60 ngày tại đơn vị. 

Thời gian thanh tra từ năm 2015-2018, khi cần thiết có thể mở rộng thêm trước và sau thời gian trên.

Giang Thân

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica