Hải Phòng:

Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng tại Hồng Bàng

Cập nhật: 28/12/2016 16:35

(Thanh tra) - Sáng ngày 28/12, ông Vũ Minh Tuân, Phó Chánh Thanh tra TP Hải Phòng công bố quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại quận Hồng Bàng và các đơn vị trực thuộc quận.

Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng tại Hồng Bàng
Phó Chánh Thanh tra TP Hải Phòng Vũ Minh Tuân công bố quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng tại quận Hồng Bàng. Ảnh: Kim Thành

Đoàn do ông Lê Minh Trí, Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 làm Trưởng đoàn.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc tại quận, đoàn có nhiệm vụ, đánh giá việc chấp hành pháp luật trong việc thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Chủ tịch quận và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quận trong 2 năm 2015 - 2016. Qua đó, đề xuất các biện pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các sai phạm phát hiện qua thanh tra nếu có.

Kim Thành

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica